MENU

Lời bài hát - LYRICS

Apeshit - Dịch sang tiếng Việt - THE CARTERS - Beyoncé & Jay Z

Step my money fast and go (Fast, fast, go)
Fast like a Lambo (Skrrt, skrrt, skrrt)
I be jumpin' off the stage, hoe (Jumpin', jumpin', hey, hey)
Crowd better savor (Crowd goin' heavy)
I can't believe we made it (This is what we made, made)
This is what we're thankful for (This is what we thank, thank)

Original
Dịch sang tiếng Việt
Pagsasalin para sa Filipino
перевод по-русски
Übersetzung auf Deutsch
แปลภาษาไทย
翻訳 日本語で
Traduction en Français
Traducción al Español
Terjemahan bahasa indonesia
Tradução em Português
DDU-DU DDU-DU - BLACKPINK
Slangen - Famke Louise
Dance To This - Troye Sivan, Ariana Grande
Каждый раз - ​монеточка
RS7 - ReTo
Hades - Bushido feat. Samra
Zločin Bez Dokaza - Rimski x Corona
Yedi Düvel - Cem Belevi
Amore a prima insta - Shade
CIKA CIKA - Ardian Bujupi
甘えちゃってSorry - AYA a.k.a. PANDA
Strangerea dovezilor - Dani Mocanu
Mostra tua força, Brasil #issomudaojogo
I Want You Back - TWICE

Apeshit - THE CARTERS - Beyoncé & Jay Z - Lời bài hát - LYRICS

[Chorus: Beyoncé & Quavo]
Step my money fast and go (Fast, fast, go)
Fast like a Lambo (Skrrt, skrrt, skrrt)
I be jumpin' off the stage, hoe (Jumpin', jumpin', hey, hey)
Crowd better savor (Crowd goin' heavy)
I can't believe we made it (This is what we made, made)
This is what we're thankful for (This is what we thank, thank)
I can't believe we made it (This a different angle)
Have you ever seen the crowd goin' apeshit?

[Verse 1: Beyoncé]
Rah, gimme my check
Put some respeck on my check
Or pay me in equity, pay me in equity
Or watch me reverse out the dick (Skrrt)
He got a bad bitch, bad bitch
We live it lavish, lavish
I got expensive fabrics
I got expensive habits
He wanna go with meHe like to roll the weed
He wanna be with me
He wanna give me that vitamin D
Ice ornaments, icy style tournaments
You ain't ownin' this
Don't think they ownin' this
Bought him a jet
Shut down Colette
Phillippe Patek
Get off my dick

[Pre-Chorus: Beyoncé]
Gimme the paw, gimme the ball, take a top shift
Call my girls and put 'em all on a spaceship
Hang one night with Yoncé, I'll make you famous
Have you ever seen the stage goin' apeshit?[Chorus: Beyoncé & Quavo]
Rah, step my money fast and go (Fast, fast, go)
Fast like my Lambo (Skeet, skeet, skeet)
Jumpin' off the stage, hoe (Jumpin', jumpin', hey)
Crowd better savor (Crowd goin' heavy)
I can't believe we made it (This is what we made, made)
This is what we're thankful for (This is what we thank, thank)
I can't believe we made it (This a different angle)
Have you ever seen the crowd goin' apeshit?

[Verse 2: JAY-Z]
I'm a gorilla in the fuckin' coop
Finna pull up in the zoo
I'm like Chief Keef meet Rafiki
Who been Lion King to you
Pocket watch it like kangaroos
Tell these clowns we ain't amused
Man eclipsed with that monkey business
4 5 got change for youMotor cade when we came through
Presidential with the planes too
One better get you with the residential
Undefeated with the king too
I said no to the Superbowl
You need me, I don't need you
Every night we in the endzone
Tell the NFL we in stadiums too
Last night was a fucking zoo
Stagediving in a pool of people
Ran through Liverpool like a fucking Beatle
Smoke gorilla glue like it's fucking legal
Tell the Grammy's fuck that 0 for 8 shit
Have you ever seen the crowd goin' apeshit?

[Chorus: Beyoncé & Quavo]
Rah, step my money fast and go (Fast, fast, go)
Fast like my Lambo (Skeet, skeet, skeet)
Jumpin' off the stage, hoe (Jumpin', jumpin', hey)
Crowd better savor (Crowd goin')
I can't believe we made it (This is what we made, made)
This is what we're thankful for (This is what we thank, thank)
I can't believe we made it (This a different angle)
Have you ever seen the crowd goin' apeshit?[Verse 3: Beyoncé & JAY-Z]
Rah, haters in danger (Dangerous)
Whole lot of gangin' (Gang)
35 chains (Chains)
I don't give a damn 'bout the fame (Nope)
G8 planes
Alexander Wang
She a thot that you claim
Can't be toppin' my reign
I'm not poppin' my bitch, I'm poppin'
We go to the dealer and cop it off
Sippin' my favorite alcohol
Got me so lit I need Tylenol
All of my people are free no more
Hop in the whip, wanna see the stars
Sendin' the missiles off
Trickin' my inhibitions off
250 for the Richard Mille
Live in a field
My body may jiggle, go kneel
Man, my momma, my loyal, my shield
Look at my jury, I'm lethal
Designers on me, they seethrough
I'm a martian, they wishing they equal
I got Ms on the back like Evisu[Pre-Chorus: Beyoncé & JAY-Z]
Gimme the paw, gimme the ball, take a top shift (She went crazy)
Call my girls and put 'em all on a spaceship
Hang one night with Yoncé, I'll make you famous
Have you ever seen the crowd goin' apeshit?

[Chorus: Beyoncé & Quavo]
Rah, step my money fast and go (Fast, fast, go)
Fast like a Lambo (Skeet, skeet, skeet)
I be jumpin' off the stage, hoe (Jumpin', jumpin', hey)
Crowd better savor (Crowd goin' heavy)
I can't believe we made it (This is what we made, made)
This is what we're thankful for (This is what we thank, thank)
I can't believe we made it (This a different angle)
Have you ever seen the crowd goin' apeshit?
Rah, fast and go

Apeshit - THE CARTERS - Beyoncé & Jay Z | Dịch sang tiếng Việt

[Điệp khúc: Beyoncé & Quavo]
Bước nhanh tiền của tôi và đi (Nhanh, nhanh, đi)
Nhanh như Lambo (Skrrt, skrrt, skrrt)
Tôi nhảy xuống sân khấu, cuốc (Jumpin ', jumpin', này, này)
Đám đông thưởng thức tốt hơn (Crowd goin 'nặng)
Tôi không thể tin rằng chúng tôi đã tạo ra nó (Đây là những gì chúng tôi đã tạo ra)
Đây là những gì chúng tôi biết ơn (Đây là những gì chúng tôi cảm ơn, cảm ơn)
Tôi không thể tin rằng chúng tôi đã thực hiện nó (Đây là một góc độ khác nhau)
Bạn đã bao giờ nhìn thấy đám đông đi không?

[Câu 1: Beyoncé]
Rah, gimme kiểm tra của tôi
Đặt một số respeck vào kiểm tra của tôi
Hoặc trả tiền cho tôi bằng vốn chủ sở hữu, trả tôi bằng vốn chủ sở hữu
Hoặc xem tôi đảo ngược tinh ranh (Skrrt)
Anh ta có một con chó xấu, chó cái xấu
Chúng ta sống nó xa hoa, xa hoa
Tôi có các loại vải đắt tiền
Tôi có thói quen đắt tiền
Anh ấy muốn đi với tôiAnh ấy thích cuộn cỏ dại
Anh ấy muốn ở bên tôi
Anh ấy muốn cho tôi biết vitamin D đó
Đồ trang trí băng, giải đấu phong cách băng giá
Bạn không ở đây
Đừng nghĩ rằng họ vào điều này
Mua cho anh ta một máy bay phản lực
Tắt Colette
Phillippe Patek
Nhận ra tinh ranh của tôi

[Tiền Điệp khúc: Beyoncé]
Gimme chân, gimme bóng, có một sự thay đổi hàng đầu
Gọi cho các cô gái của tôi và đưa tất cả chúng lên tàu vũ trụ
Hang một đêm với Yoncé, tôi sẽ làm cho bạn nổi tiếng
Bạn đã bao giờ nhìn thấy giai đoạn goin 'apeshit?[Điệp khúc: Beyoncé & Quavo]
Rah, bước nhanh tiền của tôi và đi (Nhanh, nhanh, đi)
Nhanh như Lambo của tôi (Skeet, skeet, skeet)
Nhảy khỏi sân khấu, cuốc (Jumpin ', jumpin', hey)
Đám đông thưởng thức tốt hơn (Crowd goin 'nặng)
Tôi không thể tin rằng chúng tôi đã tạo ra nó (Đây là những gì chúng tôi đã tạo ra)
Đây là những gì chúng tôi biết ơn (Đây là những gì chúng tôi cảm ơn, cảm ơn)
Tôi không thể tin rằng chúng tôi đã thực hiện nó (Đây là một góc độ khác nhau)
Bạn đã bao giờ nhìn thấy đám đông đi không?

[Câu 2: JAY-Z]
Tôi là một con khỉ đột trong coop
Finna kéo lên trong vườn thú
Tôi giống như Chief Keef gặp Rafiki
Ai là Vua sư tử cho bạn
Pocket xem nó như kanguru
Nói với những chú hề này chúng ta không thích thú
Người đàn ông lu mờ với kinh doanh khỉ đó
4 5 có thay đổi cho bạn
Motor cade khi chúng tôi đi qua
Tổng thống với các máy bay quá
Một điều tốt hơn giúp bạn có được khu dân cư
Bất khả chiến bại với nhà vua quá
Tôi đã nói không với SuperbowlBạn cần tôi, tôi không cần bạn
Mỗi đêm chúng tôi ở khu vực cuối cùng
Nói với NFL chúng tôi ở sân vận động
Đêm qua là sở thú
Tổ chức trong một nhóm người
Chạy qua Liverpool như một Beatle chết tiệt
Khói gorilla keo như nó là hợp pháp
Hãy nói với fuck của Grammy rằng 0 cho 8 shit
Bạn đã bao giờ nhìn thấy đám đông đi không?

[Điệp khúc: Beyoncé & amp; Quavo]
Rah, bước nhanh tiền của tôi và đi (Nhanh, nhanh, đi)
Nhanh như Lambo của tôi (Skeet, skeet, skeet)
Nhảy khỏi sân khấu, cuốc (Jumpin ', jumpin', hey)
Đám đông thưởng thức tốt hơn (Crowd goin ')
Tôi không thể tin rằng chúng tôi đã tạo ra nó (Đây là những gì chúng tôi đã tạo ra)
Đây là những gì chúng tôi biết ơn (Đây là những gì chúng tôi cảm ơn, cảm ơn)
Tôi không thể tin rằng chúng tôi đã thực hiện nó (Đây là một góc độ khác nhau)
Bạn đã bao giờ nhìn thấy đám đông đi không?[Câu 3: Beyoncé & JAY-Z]
Rah, hận thù nguy hiểm (Nguy hiểm)
Tổng số gangin '(Gang)
35 chuỗi (Chuỗi)
Tôi không đưa ra một sự nổi tiếng đáng ghét (Nope)
Máy bay G8
Alexander Wang
Cô ấy là một thứ mà bạn yêu cầu
Không thể lật đổ 'triều đại của tôi
Tôi không poppin 'chó cái của tôi, tôi là poppin'
Chúng tôi đi đến các đại lý và cảnh sát nó đi
Sippin 'rượu yêu thích của tôi
Tôi đã thắp sáng tôi cần Tylenol
Tất cả mọi người của tôi đều miễn phí
Hop trong roi da, muốn xem sao
Gửi tên lửa ra
Trickin 'ức chế của tôi tắt
250 cho Richard Mille
Sống trong một lĩnh vực
Cơ thể tôi có thể lắc lư, đi quỳ xuống
Người đàn ông, mẹ tôi, người trung thành, lá chắn của tôi
Nhìn vào bồi thẩm đoàn của tôi, tôi đang chết người
Những viên kim cương trên tôi, họ nhìn xuyên qua
Tôi là một sao Hỏa, họ ước họ bằng nhau
Tôi có bà ở phía sau như Evisu[Tiền Điệp khúc: Beyoncé & JAY-Z]
Gimme chân, gimme bóng, có một sự thay đổi hàng đầu (Cô đã đi điên)
Gọi cho các cô gái của tôi và đưa tất cả chúng lên tàu vũ trụ
Hang một đêm với Yoncé, tôi sẽ làm cho bạn nổi tiếng
Bạn đã bao giờ nhìn thấy đám đông đi không?

[Điệp khúc: Beyoncé & Quavo]
Rah, bước nhanh tiền của tôi và đi (Nhanh, nhanh, đi)
Nhanh như Lambo (Skeet, skeet, skeet)
Tôi đang nhảy khỏi sân khấu, cuốc (Nhảy, nhảy, hey)
Đám đông thưởng thức tốt hơn (Crowd goin 'nặng)
Tôi không thể tin rằng chúng tôi đã tạo ra nó (Đây là những gì chúng tôi đã tạo ra)
Đây là những gì chúng tôi biết ơn (Đây là những gì chúng tôi cảm ơn, cảm ơn)
Tôi không thể tin rằng chúng tôi đã thực hiện nó (Đây là một góc độ khác nhau)
Bạn đã bao giờ nhìn thấy đám đông đi không?
Rah, nhanh và đi
Mais de sanderlei.com.br

Música - Song
Em alta - Trends - Hot Videos
Tudo que rola no mundo musical, incluindo Billboard Hot 100 e músicas de mais de 100 países em 43 diferentes línguas.

PDF Domínio Público
Livros em PDF para Download
Lista completa de Livros em PDF para Download em Domínio Público

Just Go - Viagem Volta ao Mundo
#JustGo - Sanderlei Silveira

Blogs
Blogs by Sanderlei
Letras , Lyrics , Poesia , Economia , História e Geografia de Santa Catarina , São Paulo , Paraná e Mato Grosso do Sul.