MENU

เนื้อเพลง - Lyrics

ซังได้ซังแล้ว - ต่าย อรทัย

ซังได้ซังแล้ว บ่จ่งไว้เฮ็ดแนวดอก
กะอ้ายมาหลอก มาตั๋ว มาเฮ็ดกันคักปานนี้
ซังได้ซังแล้ว แต่ซังบ่ได้อิหลี
บ่แมนใจบ่มักดี แต่ย้อนฮักอ้ายนี้ตี๊ เลยซังบ่ได้

The Light Is Coming - Ariana Grande
CIKA CIKA - Ardian Bujupi
Girls Like You Remix - Maroon 5
Humility - Gorillaz
Esta Vez - Cepeda
กำลังจะ - ILLSLICK

ซังได้ซังแล้ว - ต่าย อรทัย - เนื้อเพลง - Lyrics

กะฮู้ว่าฮักสองเฮา จั่งใด๋กะเอาคืนบ่ได้
กะฮู้อ้ายเคยตั๋วกัน แล้วกะยังจำฝังใจ
แต่กะจั๊กสิเฮ็ดจั่งใด๋ จั่งสิลืมอ้ายได้ซักที

เทือใด๋เทือนั่น ตั๋วใจว่าให้เซาฮัก
ตั้งใจว่าสิซังคัก ๆ แต่กะเฮ็ดบ่ได้ซักที

ซังได้ซังแล้ว บ่จ่งไว้เฮ็ดแนวดอก
กะอ้ายมาหลอก มาตั๋ว มาเฮ็ดกันคักปานนี้
ซังได้ซังแล้ว แต่ซังบ่ได้อิหลี
บ่แมนใจบ่มักดี แต่ย้อนฮักอ้ายนี้ตี๊ เลยซังบ่ได้กะฮู้ว่าบ่ได้หยัง ที่ยังคิดฮอดอ้ายหลาย
แต่กะจั๊กสิเฮ็ดจั่งใด๋ จั่งสิลืมอ้ายได้ซักที

เทือใด๋เทือนั่น ตั๋วใจว่าให้เซาฮัก
ตั้งใจว่าสิซังคัก ๆ แต่กะเฮ็ดบ่ได้ซักที

ซังได้ซังแล้ว บ่จ่งไว้เฮ็ดแนวดอก
กะอ้ายมาหลอก มาตั๋ว มาเฮ็ดกันคักปานนี้
ซังได้ซังแล้ว แต่ซังบ่ได้อิหลี
บ่แมนใจบ่มักดี แต่ย้อนฮักอ้ายนี้ตี๊ เลยซังบ่ได้

โอ โฮะ โอ ... ฮะ โอ โฮะ โอ
โอ๊ย ใจนี่หนอ ...

ซังได้ซังแล้ว บ่จ่งไว้เฮ็ดแนวดอก
กะอ้ายมาหลอก มาตั๋ว มาเฮ็ดกันคักปานนี้
ซังได้ซังแล้ว แต่ซังบ่ได้อิหลี
บ่แมนใจบ่มักดี แต่ย้อนฮักอ้ายนี้ตี๊ เลยซังบ่ได้
บ่แมนใจบ่มักดี แต่ย้อนฮักอ้ายนี้ตี๊ เลยซังบ่ได้
กะฮู้ว่าฮักสองเฮา จั่งใด๋กะเอาคืนบ่ได้
กะฮู้อ้ายเคยตั๋วกัน แล้วกะยังจำฝังใจ
แต่กะจั๊กสิเฮ็ดจั่งใด๋ จั่งสิลืมอ้ายได้ซักที

เทือใด๋เทือนั่น ตั๋วใจว่าให้เซาฮัก
ตั้งใจว่าสิซังคัก ๆ แต่กะเฮ็ดบ่ได้ซักที

ซังได้ซังแล้ว บ่จ่งไว้เฮ็ดแนวดอก
กะอ้ายมาหลอก มาตั๋ว มาเฮ็ดกันคักปานนี้
ซังได้ซังแล้ว แต่ซังบ่ได้อิหลี
บ่แมนใจบ่มักดี แต่ย้อนฮักอ้ายนี้ตี๊ เลยซังบ่ได้กะฮู้ว่าบ่ได้หยัง ที่ยังคิดฮอดอ้ายหลาย
แต่กะจั๊กสิเฮ็ดจั่งใด๋ จั่งสิลืมอ้ายได้ซักที

เทือใด๋เทือนั่น ตั๋วใจว่าให้เซาฮัก
ตั้งใจว่าสิซังคัก ๆ แต่กะเฮ็ดบ่ได้ซักที

ซังได้ซังแล้ว บ่จ่งไว้เฮ็ดแนวดอก
กะอ้ายมาหลอก มาตั๋ว มาเฮ็ดกันคักปานนี้
ซังได้ซังแล้ว แต่ซังบ่ได้อิหลี
บ่แมนใจบ่มักดี แต่ย้อนฮักอ้ายนี้ตี๊ เลยซังบ่ได้

โอ โฮะ โอ ... ฮะ โอ โฮะ โอ
โอ๊ย ใจนี่หนอ ...

ซังได้ซังแล้ว บ่จ่งไว้เฮ็ดแนวดอก
กะอ้ายมาหลอก มาตั๋ว มาเฮ็ดกันคักปานนี้
ซังได้ซังแล้ว แต่ซังบ่ได้อิหลี
บ่แมนใจบ่มักดี แต่ย้อนฮักอ้ายนี้ตี๊ เลยซังบ่ได้
บ่แมนใจบ่มักดี แต่ย้อนฮักอ้ายนี้ตี๊ เลยซังบ่ได้

Mais de sanderlei.com.br

Música - Song
Em alta - Trends - Hot Videos
Tudo que rola no mundo musical, incluindo Billboard Hot 100 e músicas de mais de 100 países em 43 diferentes línguas.

PDF Domínio Público
Livros em PDF para Download
Lista completa de Livros em PDF para Download em Domínio Público

Just Go - Viagem Volta ao Mundo
#JustGo - Sanderlei Silveira