MENU

Song Lyrics

Angel - Paghubad Cebuano - Fifth Harmony

Übersetzung auf Deutsch
Tradução em Português
Traducción al Español
Traduction en Français
Traduzione in Italiano
翻訳 日本語で
翻譯 中文
한국어로 번역
Dịch sang tiếng Việt
перевод по-русски
Український переклад
Türkçeye Tercüme
Magyar fordítás
English Version
Превод на српском

Angel - Fifth Harmony | Song Lyrics

[Intro: Normani & Lauren]
Who said I was an angel?
Who said I was an angel? (oh yeah)

[Verse 1: Normani]
We was just a moment, nothing serious
Never really paid it no mind
Drop the back side and paying attention
Shakin' all that, ah
Should’ve never not kept your word
Woulda had a reason to keep mine
You was too inconsistent
Shakin' all that, ah

[Pre-Chorus: Lauren]
Should've never crossed that line with ya
Everything was cool, just drinkin’ with ya
Way too young to be up in handcuffs
Wasn't tryna spend my life on the phone with ya
Gotta keep it on one hundred with ya
The original me wouldn't fuck with ya
And I was beginning to fuck with ya

[Chorus: Dinah with Ally & Lauren]
Who said I was an angel?
Who said I was an angel? (oh yeah)
When you look at me, what do you see?
Open your eyes, I'm more brilliant than you'll ever be
Who said I was an angel?


[Verse 2: Ally]
Yeah, won't lie, say I don't lie
Yeah, I might've told a few lies, yeah
Won’t lie, say I didn’t try
But you're only worth a few tries, yeah
Track star, think you’re running these streets
You ain't the only one running the streets
They're making ground like I only wear cleats, yeah

[Pre-Chorus: Dinah]
Should've never crossed that line with ya
Everything was cool, just drinkin’ with ya
Way too young to be up in handcuffs
Wasn't tryna spend my life on the phone with ya
Gotta keep it on one hundred with ya
The original me wouldn't fuck with ya
And I was beginning to fuck with ya

[Chorus: Dinah with Ally & (Normani) & (Ally) & & all]
Who said I was an angel? (But you was wrong, oh yeah)
Who said I was an angel? (Oh, I'm no angel,when you look at me)
When you look at me, (what do you see?) What do you see?
Open your eyes, I'm more brilliant than you'll ever be
Who said I was an angel?
Who said I was, an angel?


[Chorus: Normani & Dinah: Together & (Lauren)]
Who said I was an angel?
(Who said I was an angel? Didn't know the real me, I'm far from an angel)
Who said I was an angel? Oh, yeah
(Never took the time out, never had time to figure me out
When you look at me)
When you look at me, what do you see? What do you see?
Open your eyes, I'm more brilliant than you'll ever be
Who said I was an angel? (Who said I was a, an angel? Oh)

Angel - Fifth Harmony | Paghubad Cebuano

[Intro: Normani & Lauren]
Kinsa ang miingon nga ako usa ka anghel?
Kinsa ang miingon nga ako usa ka anghel? (Oh yeah)

[Bersikulo 1: Normani]
Kami usa ka higayon, walay seryoso
Wala gayud kini gibayran sa hunahuna
Ihulog ang likod nga bahin ug pagtagad
Shakin 'tanan nga, ah
Kinahanglan nga dili gayud nimo pagtuman ang imong pulong
Dunay usa ka hinungdan sa pagtago kanako
Ikaw wala'y panagsama
Shakin 'tanan nga, ah

[Pre-Chorus: Lauren]
Kinahanglan nga dili gayud makatabok nianang linya sa ya
Ang tanan bugnaw, pag-inom lang 'sa ya
Bata pa kaayo aron makahimo sa mga posas
Dili man nako sulayan ang akong kinabuhi sa telepono uban sa ya
Kinahanglan nga ibutang kini sa usa ka gatus uban sa ya
Ang orihinal nga ako dili makig-sex sa ya
Ug nagsugod na ako sa pagpakigsulti uban sa ya

[Chorus: Dinah uban ni Ally & Lauren]
Kinsa ang miingon nga ako usa ka anghel?
Kinsa ang miingon nga ako usa ka anghel? (Oh yeah)
Kon ikaw motan-aw kanako, unsay imong nakita?
Ablihi ang imong mga mata, ako labaw ka maigmat kay kanimo
Kinsa ang miingon nga ako usa ka anghel?


[Bersikulo 2: Ally]
Oo, dili mamakak, nag-ingon nga ako dili mamakak
Oo, tingali nakasulti ako og pipila ka mga bakak, oo
Dili mamakak, moingon ko nga dili ko mosulay
Apan usa ka bili ang imong gisulayan, oo
Subay sa bitoon, hunahunaa nga nagdagan ka niining mga kadalanan
Dili lang ikaw ang nagdagan sa kadalanan
Nagbuhat sila og yuta sama lang nga nagsul-ob lang ako og mga cleats, yeah

[Pre-Chorus: Dinah]
Kinahanglan nga dili gayud makatabok nianang linya sa ya
Ang tanan bugnaw, pag-inom lang 'sa ya
Bata pa kaayo aron makahimo sa mga posas
Dili man nako sulayan ang akong kinabuhi sa telepono uban sa ya
Kinahanglan nga ibutang kini sa usa ka gatus uban sa ya
Ang orihinal nga ako dili makig-sex sa ya
Ug nagsugod na ako sa pagpakigsulti uban sa ya

[Chorus: Dinah uban sa Ally & (Normani) & (Ally) & & tanan]
Kinsa ang miingon nga ako usa ka anghel? (Apan sayop ka, oh yeah)
Kinsa ang miingon nga ako usa ka anghel? (Oh, wala akoy anghel, sa pagtan-aw nako)
Kung tan-awon mo ako, (unsay imong nakita?) Unsa ang imong nakita?
Ablihi ang imong mga mata, ako labaw ka maigmat kay kanimo
Kinsa ang miingon nga ako usa ka anghel?
Kinsa ang miingon nga ako usa ka anghel?


[Chorus: Normani & Dinah: Magkauban & (Lauren)]
Kinsa ang miingon nga ako usa ka anghel?
(Kinsa ang miingon nga ako usa ka anghel? Wala ako makaila sa tinuod nga ako, layo ako sa usa ka anghel)
Kinsa ang miingon nga ako usa ka anghel? Oh, yeah
(Wala gyud ko maggahin sa panahon, wala'y panahon nga mahibal-an ko
Kon ikaw motan-aw kanako)
Kon ikaw motan-aw kanako, unsay imong nakita? Unsay imong nakita?
Ablihi ang imong mga mata, ako labaw ka maigmat kay kanimo
Kinsa ang miingon nga ako usa ka anghel? (Kinsa ang miingon nga ako usa ka, usa ka anghel? Oh)Mais de sanderlei.com.br

Letras de Músicas - Song Lyrics
Em alta - Trends - Hot Videos
Tudo que rola no mundo musical, incluindo Billboard hot 100, música brasileira e muito mais.

PDF Domínio Público
Livros em PDF para Download
Lista completa de Livros em PDF para Download em Domínio Público

Poemas - Poesia
Amor é fogo que arde sem se ver
Amor é fogo que arde sem se ver, poesia de Luís Vaz de Camões

Just Go - Viagem Volta ao Mundo
#JustGo - Sanderlei Silveira

História Resumo
História em 1 Minuto
Cronologia do Universo | Cronologia da Terra | Pré-História | Idade Antiga | Idade das Religiões