MENU

Lời bài hát

What About Us - Dịch sang tiếng Việt - P!nk

Tradução em Português
Übersetzung auf Deutsch
Traducción al Español
Traduction en Français
Traduzione in Italiano
перевод по-русски
Tłumaczenie Polskie
翻訳 日本語で
翻譯 中文
한국어로 번역
English Version

What About Us - P!nk | Lời bài hát

[Verse 1]
We are searchlights, we can see in the dark
We are rockets, pointing up at the stars
We are billions of beautiful hearts
And your sold us down the river too far

[Chorus]
What about us?
What about all the times you said you had the answers?
What about us?
What about all the broken happy ever afters
What about us?
What about all the plans that ended in disasters?
What about love? What about trust?
What about us?

[Verse 2]
We are problems that want to be solved
We are children that need to be loved
We were willing, we came when you called
But then you fooled us, enough is enough

[Chorus]
What about us?
What about all the times you said you had the answers?
What about us?
What about all the broken happy ever afters?
What about us?
What about all the plans that ended in disasters?
What about love? What about trust?
What about us?


What about us?
What about all the plans that ended in disasters?
What about love? What about trust?
What about us?

[Bridge]
Sticks and stones they may break these bones
But then I'll be ready, are you ready?
It's the start of us, waking up come on
Are you ready? I'll be ready
I don't want control, I want to let go
Are you ready? I'll be ready
And now it's time to let them know

[Chorus]
What about us?
What about all the times you said you had the answers?
What about us?
What about all the broken happy ever afters?
What about us?
What about all the plans that ended in disasters?
What about love? What about trust?
What about us?

What about us?
What about us?
What about us?


What about us?
What about us?
What about us?

What About Us - P!nk | Dịch sang tiếng Việt

[Câu 1]
Chúng tôi là đèn chiếu, chúng ta có thể nhìn thấy trong bóng tối
Chúng tôi là tên lửa, chỉ vào các ngôi sao
Chúng ta là hàng tỷ trái tim đẹp
Và bạn bán chúng tôi xuống sông quá xa

[Điệp khúc]
Con chung tôi thi Sao?
Thế còn những lần bạn nói bạn có câu trả lời thì sao?
Con chung tôi thi Sao?
Còn những gì afters hạnh phúc đã trải qua
Con chung tôi thi Sao?
Còn tất cả các kế hoạch đã kết thúc trong thiên tai?
Thế còn tình yêu thì sao? Còn về tin tưởng thì sao?
Con chung tôi thi Sao?

[Câu 2]
Chúng tôi là những vấn đề muốn được giải quyết
Chúng tôi là những đứa trẻ cần được yêu thương
Chúng tôi đã sẵn sàng, chúng tôi đến khi bạn gọi
Nhưng sau đó bạn lừa chúng tôi, đủ là đủ

[Điệp khúc]
Con chung tôi thi Sao?
Thế còn những lần bạn nói bạn có câu trả lời thì sao?
Con chung tôi thi Sao?
Thế còn tất cả những gì afters hạnh phúc?
Con chung tôi thi Sao?
Còn tất cả các kế hoạch đã kết thúc trong thiên tai?
Thế còn tình yêu thì sao? Còn về tin tưởng thì sao?
Con chung tôi thi Sao?
 

Con chung tôi thi Sao?
Còn tất cả các kế hoạch đã kết thúc trong thiên tai?
Thế còn tình yêu thì sao? Còn về tin tưởng thì sao?
Con chung tôi thi Sao?

[Cầu]
Gậy và đá chúng có thể làm gãy các xương này
Nhưng sau đó tôi sẽ sẵn sàng, bạn đã sẵn sàng chưa?
Đó là sự khởi đầu của chúng ta, thức dậy
Bạn đã sẵn sàng chưa? tôi sẽ sẵn sàng
Tôi không muốn kiểm soát, tôi muốn buông bỏ
Bạn đã sẵn sàng chưa? tôi sẽ sẵn sàng
Và bây giờ là lúc để cho họ biết

[Điệp khúc]
Con chung tôi thi Sao?
Thế còn những lần bạn nói bạn có câu trả lời thì sao?
Con chung tôi thi Sao?
Thế còn tất cả những gì afters hạnh phúc?
Con chung tôi thi Sao?
Còn tất cả các kế hoạch đã kết thúc trong thiên tai?
Thế còn tình yêu thì sao? Còn về tin tưởng thì sao?
Con chung tôi thi Sao?

Con chung tôi thi Sao?
Con chung tôi thi Sao?
Con chung tôi thi Sao?
 

Con chung tôi thi Sao?
Con chung tôi thi Sao?
Con chung tôi thi Sao?Mais de sanderlei.com.br

Letras de Músicas - Lời bài hát
Em alta - Trends - Hot Videos
Tudo que rola no mundo musical, incluindo Billboard hot 100, música brasileira e muito mais.

PDF Domínio Público
Livros em PDF para Download
Lista completa de Livros em PDF para Download em Domínio Público

Poemas - Poesia
Amor é fogo que arde sem se ver
Amor é fogo que arde sem se ver, poesia de Luís Vaz de Camões

Just Go - Viagem Volta ao Mundo
#JustGo - Sanderlei Silveira

História Resumo
História em 1 Minuto
Cronologia do Universo | Cronologia da Terra | Pré-História | Idade Antiga | Idade das Religiões