MENU

Song Lyrics

Look What You Made Me Do - Paghubad Cebuano - Taylor Swift

Tradução em Português
Traducción al Español
Übersetzung auf Deutsch
Traduction en Français
Traduzione in Italiano
перевод по-русски
Nederlandse Vertaling
翻訳 日本語で
翻譯 中文
한국어로 번역
Dịch sang tiếng Việt
μετάφραση ελληνικά
ترجمه به فارسی
الترجمة إلى العربية
Український переклад
Türkçeye Tercüme
Tłumaczenie Polskie
Svensk översättning
La traducció al Català
Oversettelse til Norsk
Oversættelse til Dansk
Käännöksen suomeksi
Magyar fordítás
English Version
Превод на српском
Vertaling Afrikaans
Հայերեն թարգմանությունը
हिंदी अनुवाद (hindee anuvaad)
Kutafsiri Kiswahili
Versi Bahasa Malaysia

Look What You Made Me Do - Taylor Swift | Song Lyrics

[Verse 1]
I don't like your little games
Don't like your tilted stage
The role you made me play
Of the fool, no, I don't like you
I don't like your perfect crime
How you laugh when you lie
You said the gun was mine
Isn't cool, no, I don't like you (oh!)

[Pre-Chorus]
But I got smarter, I got harder in the nick of time
Honey, I rose up from the dead, I do it all the time
I've got a list of names and yours is in red, underlined
I check it once, then I check it twice, oh!

[Chorus]
Ooh, look what you made me do
Look what you made me do
Look what you just made me do
Look what you just made me
Ooh, look what you made me do
Look what you made me do
Look what you just made me do
Look what you just made me do


[Verse 2]
I don't like your kingdom keys
They once belonged to me
You ask me for a place to sleep
Locked me out and threw a feast (what?)
The world moves on, another day, another drama, drama
But not for me, not for me, all I think about is karma
And then the world moves on, but one thing's for sure
Maybe I got mine, but you'll all get yours

[Pre-Chorus]
But I got smarter, I got harder in the nick of time
Honey, I rose up from the dead, I do it all the time
I've got a list of names and yours is in red, underlined
I check it once, then I check it twice, oh!

[Chorus]
Ooh, look what you made me do
Look what you made me do
Look what you just made me do
Look what you just made me
Ooh, look what you made me do
Look what you made me do
Look what you just made me do
Look what you just made me do


[Bridge]
I don't trust nobody and nobody trusts me
I'll be the actress starring in your bad dreams
I don't trust nobody and nobody trusts me
I'll be the actress starring in your bad dreams
I don't trust nobody and nobody trusts me
I'll be the actress starring in your bad dreams
I don't trust nobody and nobody trusts me
I'll be the actress starring in your bad dreams
(Look what you made me do)
(Look what you made me do)
I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right now.
Why?
Oh, 'cause she's dead! (ohh!)

[Chorus]
Ooh, look what you made me do
Look what you made me do
Look what you just made me do
Look what you just made me
Ooh, look what you made me do
Look what you made me do
Look what you just made me do
Look what you just made me do

Look What You Made Me Do - Taylor Swift | Paghubad Cebuano

[Bersikulo 1]
Dili ko ganahan sa imong gagmay nga mga dula
Dili gusto ang imong tilted stage
Ang tahas nga imong gipatukar kanako
Sa buang, dili, dili ko ka gusto nimo
Dili ko gusto ang imong hingpit nga krimen
Pagkatawa nimo sa imong pagpamakak
Ikaw miingon nga ang pusil akoa
Dili ba mabugnaw, dili, dili ko gusto kanimo (oh!)

[Pre-Chorus]
Apan nahimo kong mas maalamon, mas naglisud ako sa sulud sa panahon
Dugay, ako mibangon gikan sa mga patay, gibuhat ko kini sa tanang panahon
Adunay usa ka lista sa mga pangalan ug ang imo gipul-an, gihan-ay
Gisusi nako kini sa makausa, dayon akong susihon kaduha, oh!

[Chorus]
Ooh, tan-awa kung unsay imong gihimo kanako
Tan-awa ang imong gibuhat kanako
Tan-awa kung unsa ang imong gihimo kanako
Tan-awa kung unsa ang imong gihimo kanako
Ooh, tan-awa kung unsay imong gihimo kanako
Tan-awa kung unsay imong gihimo kanako
Tan-awa kung unsa ang imong gihimo kanako
Tan-awa kung unsa ang imong gihimo kanako

[Bersikulo 2]
Dili ko gusto ang mga yawe sa imong gingharian
Kanhi ako kaniadto
Nangayo ka nako og dapit nga katulog
Giluwas ako ug gisalibay ang usa ka kombira (unsa?)
Ang kalibutan nagpadayon, laing adlaw, laing drama, drama
Apan dili alang kanako, dili alang kanako, ang tanan nga akong gihunahuna mao ang karma
Ug unya ang kalibutan nagpadayon, apan usa ka butang ang sigurado
Tingali nakuha ko ang akoa, apan maangkon nimo tanan

[Pre-Chorus]
Apan nahimo kong mas maalamon, mas naglisud ako sa sulud sa panahon
Dugay, ako mibangon gikan sa mga patay, gibuhat ko kini sa tanang panahon
Adunay usa ka lista sa mga pangalan ug ang imo gipul-an, gihan-ay
Gisusi nako kini sa makausa, dayon akong susihon kaduha, oh!

[Chorus]
Ooh, tan-awa kung unsay imong gihimo kanako
Tan-awa ang imong gibuhat kanako
Tan-awa kung unsa ang imong gihimo kanako
Tan-awa kung unsa ang imong gihimo kanako
Ooh, tan-awa kung unsay imong gihimo kanako
Tan-awa kung unsay imong gihimo kanako
Tan-awa kung unsa ang imong gihimo kanako
Tan-awa kung unsa ang imong gihimo kanako

[Bridge]
Wala ako nagasalig bisan kinsa ug wala'y pagsalig kanako
Akong mamahimong aktres nga nagbutyag sa imong dili maayo nga mga damgo
Wala ako nagasalig bisan kinsa ug wala'y pagsalig kanako
Akong mamahimong aktres nga nagbutyag sa imong dili maayo nga mga damgo
Wala ako nagasalig bisan kinsa ug wala'y pagsalig kanako
Akong mamahimong aktres nga nagbutyag sa imong dili maayo nga mga damgo
Wala ako nagasalig bisan kinsa ug wala'y pagsalig kanako
Akong mamahimong aktres nga nagbutyag sa imong dili maayo nga mga damgo
(Tan-aw kung unsay imong gihimo kanako)
(Tan-aw kung unsay imong gihimo kanako)
Pasayloa ko, ang daan nga Taylor dili makaadto sa telepono karon.
Ngano?
Oh, 'tungod kay siya patay na! (Ohh!)

[Chorus]
Ooh, tan-awa kung unsay imong gihimo kanako
Tan-awa kung unsay imong gihimo kanako
Tan-awa kung unsa ang imong gihimo kanako
Tan-awa kung unsa ang imong gihimo kanako
Ooh, tan-awa kung unsay imong gihimo kanako
Tan-awa kung unsay imong gihimo kanako
Tan-awa kung unsa ang imong gihimo kanako
Tan-awa kung unsa ang imong gihimo kanako


Mais de sanderlei.com.br

Música - Song
Em alta - Trends - Hot Videos
Tudo que rola no mundo musical, incluindo Billboard hot 100, música brasileira e muito mais.

PDF Domínio Público
Livros em PDF para Download
Lista completa de Livros em PDF para Download em Domínio Público

Just Go - Viagem Volta ao Mundo
#JustGo - Sanderlei Silveira