MENU

Nyimbo za Music - LYRICS

hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but i have it - Lana Del Rey

I was reading Slim Aarons and I got to thinking that I thought
Maybe I'd get less stressed if I was tested less like
All of these debutantes
Smiling for miles in pink dresses and high heels on white yachts


hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but i have it - Lana Del Rey - Nyimbo za Music - LYRICS

I was reading Slim Aarons and I got to thinking that I thought
Maybe I'd get less stressed if I was tested less like
All of these debutantes
Smiling for miles in pink dresses and high heels on white yachts
But I'm not, baby, I'm not
No, I'm not, that, I'm not

[Chorus 1]
I've been tearing around in my fucking nightgown
24/7 Sylvia Plath
Writing in blood on the walls
'Cause the ink in my pen don't work in my notepad
Don't ask if I'm happy, you know that I'm not
But at best, I can say I'm not sad
'Cause hope is a dangerous thing for a woman like me to have
Hope is a dangerous thing for a woman like me to have
[Verse 2]
I had fifteen-year dances
Church basement romances, yeah, I've cried
Spilling my guts with the Bowery Bums
Is the only love I've ever known
Except for the stage, which I also call home, when I'm not
Servin' up God in a burnt coffee pot for the triad
Hello, it's the most famous woman you know on the iPad
Calling from beyond the grave, I just wanna say, "Hi, Dad"

[Chorus 2]
I've been tearing up town in my fucking white gown
Like a goddamn near sociopath
Shaking my ass is the only thing that's
Got this black narcissist off my back
She couldn't care less, and I never cared more
So there's no more to say about that
Except hope is a dangerous thing for a woman like me to have
Hope is a dangerous thing for a woman with my past

[Bridge]
There's a new revolution, a loud evolution that I saw
Born of confusion and quiet collusion of which mostly I've known
A modern day woman with a weak constitution, 'cause I've got
Monsters still under my bed that I could never fight off
A gatekeeper carelessly dropping the keys on my nights off

[Chorus 3]
I've been tearing around in my fucking nightgown
24/7 Sylvia Plath
Writing in blood on your walls
'Cause the ink in my pen don't look good in my pad
They write that I'm happy, they know that I'm not
But at best, you can see I'm not sad
But hope is a dangerous thing for a woman like me to have
Hope is a dangerous thing for a woman like me to have

[Outro]
Hope is a dangerous thing for a woman like me to have
But I have it
Yeah, I have it
Yeah, I have it
I havehope is a dangerous thing for a woman like me to have - but i have it - Lana Del Rey - Nyimbo za Music - LYRICS - Kutembenuzidwa Chichewa


Ine ndinali kuwerenga Slim Aarons ndipo ine ndinayamba kuganiza kuti ine ndimaganiza
Mwinamwake ine ndikanapanikizika pang'ono ngati ine ndayesedwa mochepa ngati
Zonsezi ndizo
Kusangalala kwa mailosi mu madipiki a pinki ndi zitsulo zapamwamba pa nsalu zoyera
Koma sindiri, mwana, sindiri
Ayi, ine sindiri, izo, ine sindiri

[Kalasi 1]
Ine ndakhala ndikung'ambika kuzungulira mu chikwama changa cha usiku
24/7 Sylvia Plath
Kulemba magazi m'makoma
Chifukwa inki yolembera yanga sinagwire ntchito yanga
Musati mufunse ngati ndine wokondwa, inu mukudziwa kuti ine sindiri
Koma bwino, ndinganene kuti sindiri wokhumudwa
Chifukwa chiyembekezo ndi chinthu choopsa kwa mkazi ngati ineyo
Chiyembekezo ndi chinthu choopsa kwa mkazi ngati ineyo

[Vesi 2]
Ndinali ndi masewera a zaka khumi ndi zisanu
Chipinda chapansi chachipembedzo chikondi, eya, ndalira
Ndikutaya mabala anga ndi Bowery Bums
Ndi chikondi chokha chomwe ndachidziwapo
Kupatula pa siteji, yomwe ndimayitcha kunyumba, pamene ine sindiri
Servin 'mmwamba Mulungu mu kapu yopsereza ya khofi kwa triad
Moni, ndi mkazi wotchuka kwambiri amene mumadziwa pa iPad
Ndikuitana kuchokera kumanda, ndikungofuna kunena, "Moni, Bambo"

[Kalasi 2]
Ine ndikung'ambika tawuni mu chovala changa choyera
Monga mulungu pafupi ndi sociopath
Kugwedeza bulu wanga ndi chinthu chokha chomwe chiri
Ndili ndi wamatsenga wakuda uyu kumbuyo kwanga
Sankasamala, ndipo sindinasamalire zambiri
Kotero palibebenso choti anene za izo
Kupatula chiyembekezo ndi chinthu choopsa kwa mkazi ngati ine
Chiyembekezo ndi chinthu choopsa kwa mkazi yemwe ndakhala naye kale

[Bridge]
Pali kusintha kwatsopano, kusintha kwakukulu kumene ndawona
Wabadwa mwa chisokonezo ndi kukhala chete komwe ndakhala ndikudziwa
Mayi wamasiku amakono okhala ndi lamulo lofooka, chifukwa ine ndiri nalo
Miyendo ikadali pansi pa bedi langa yomwe sindingathe kumenyana nayo
Wolowa pakhomo mosasamala akuponya makiyi usiku wanga

[Kalasi 3]
Ine ndakhala ndikung'ambika kuzungulira mu chikwama changa cha usiku
24/7 Sylvia Plath
Kulemba magazi m'makoma ako
Chifukwa inki mu cholembera yanga samawoneka bwino mu pad wanga
Amalemba kuti ndine wokondwa, amadziwa kuti sindiri
Koma bwino, mukhoza kuona kuti sindiri wokhumudwa
Koma chiyembekezo ndi chinthu choopsa kwa mkazi ngati ine
Chiyembekezo ndi chinthu choopsa kwa mkazi ngati ineyo

[Outro]
Chiyembekezo ndi chinthu choopsa kwa mkazi ngati ineyo
Koma ndili nazo
Eya, ndili nazo
Eya, ndili nazo
Ndili ndiMore by SANDERLEY

TRENDS - SONG LYRICS
Radar by Sanderlei
Everything in the musical world / Tudo que rola no mundo musical / ทุกอย่างในโลกดนตรี / Все в музыкальном мире / 音楽界のすべて.