MENU

All The Lies (Live Acoustic Version) 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việ - The Vamps

We were gonna go to Paris
We were gonna get tattoos
Told my mama I would marry you
Started building a foundation


All The Lies (Live Acoustic Version) 「Lời bài hát」 - The Vamps

We were gonna go to Paris
We were gonna get tattoos
Told my mama I would marry you
Started building a foundation
Me, you from the ground straight up
We built our walls so strong no one got through

[Pre-Chorus]
You tell me all the things I wanna hear
When I'm gone, you say you want me near
You look me in the eyes, say that we will stay for life
These feelings that we caught won’t disappear

[Chorus]
Of all the lies I heard
I love you was my favourite
I know goodbyes, they hurt
I need to hear you say it
One time before I go, whisper it slow
Of all the lies I heard
I love you was my favourite

[Post-Chorus]
Oh-oh-oh, say it slow
Oh-oh-oh, say it
I love you was my favourite
Oh-oh-oh, say it slow
Oh-oh-oh, say it
I love you was my favourite

[Verse 2]
You told me you and him were good friends
Known him since you've been at school
Told me I was overthinking like I do
You said I didn't need to worry
We’d get along 'cause he's so cool
Girl, you must've thought I was some kind of fool

[Pre-Chorus]
You tell me all the things I wanna hear
When I'm gone, you say you want me near
You look me in the eyes, say that we will stay for life
These feelings that we caught won't disappear

[Chorus]
Of all the lies I heard
I love you was my favourite
I know goodbyes, they hurt
I need to hear you say it
One time before I go, whisper it slow
Of all the lies I heard
I love you was my favourite

[Post-Chorus]
Oh-oh-oh, say it slow
Oh-oh-oh, say it
I love you was my favourite
Oh-oh-oh, say it slow
Oh-oh-oh, say it
I love you was my favourite

[Chorus]
Of all the lies I heard
I love you was my favourite
I know goodbyes, they hurt
I need to hear you say it
One time before I go, whisper it slow
Of all the lies I heard
I love you was my favourite


Translations - Links


All The Lies (Live Acoustic Version) - The Vamps
All The Lies (Live Acoustic Version) - Tradução
All The Lies (Live Acoustic Version) - Traducción
All The Lies (Live Acoustic Version) - Русский перевод
All The Lies (Live Acoustic Version) - แปลภาษาไทย
All The Lies (Live Acoustic Version) - Übersetzung auf Deutsch
All The Lies (Live Acoustic Version) - 翻訳 日本語で
All The Lies (Live Acoustic Version) - Terjemahan bahasa indonesia
All The Lies (Live Acoustic Version) - Traduzione
All The Lies (Live Acoustic Version) - Türkçe Çeviri
All The Lies (Live Acoustic Version) - Traduction
All The Lies (Live Acoustic Version) - Tłumaczenie
All The Lies (Live Acoustic Version) - Pagsasalin para sa Filipino
All The Lies (Live Acoustic Version) - 翻譯 中文
All The Lies (Live Acoustic Version) - Dịch sang tiếng Việ
All The Lies (Live Acoustic Version) - Versi Bahasa Malaysia
All The Lies (Live Acoustic Version) - Nederlandse Vertaling
All The Lies (Live Acoustic Version) - Traducere română
All The Lies (Live Acoustic Version) - Magyar fordítás HU
All The Lies (Live Acoustic Version) - Hrvatski prijevod HR
All The Lies (Live Acoustic Version) - Български превод BG
All The Lies (Live Acoustic Version) - Slovenský preklad SK
All The Lies (Live Acoustic Version) - תרגום לעברית
All The Lies (Live Acoustic Version) - ترجمه به فارسی
All The Lies (Live Acoustic Version) - Превод на српском SR
All The Lies (Live Acoustic Version) - Český překlad CS
All The Lies (Live Acoustic Version) - Қазақ тіліне аударма KK
All The Lies (Live Acoustic Version) - Український переклад UK
All The Lies (Live Acoustic Version) - Svensk översättning SV
All The Lies (Live Acoustic Version) - Käännöksen suomeksi
All The Lies (Live Acoustic Version) - الترجمة إلى العربية
All The Lies (Live Acoustic Version) - Përkthimi në shqip
All The Lies (Live Acoustic Version) - Oversettelse til Norsk
All The Lies (Live Acoustic Version) - Oversættelse til Dansk
All The Lies (Live Acoustic Version) - пераклад на беларускую BE
All The Lies (Live Acoustic Version) - Bosanski prevod BS
All The Lies (Live Acoustic Version) - Kutafsiri kwa Kiswahili SW
All The Lies (Live Acoustic Version) - Slovenski prevod SL
All The Lies (Live Acoustic Version) - μετάφραση ελληνικά
All The Lies (Live Acoustic Version) - हिंदी अनुवाद
All The Lies (Live Acoustic Version) - Lietuvių vertimas LT
All The Lies (Live Acoustic Version) - Traducción al Español
All The Lies (Live Acoustic Version) - Tradução em Português
All The Lies (Live Acoustic Version) - 翻譯 中文 (சிங்கப்பூர்)
All The Lies (Live Acoustic Version) - Übersetzung auf Deutsch (Schweiz)
All The Lies (Live Acoustic Version) - ການແປພາສາ ພາສາລາວ LO
All The Lies (Live Acoustic Version) - Traducción al Español
All The Lies (Live Acoustic Version) - Traducción al Español (Chile)
All The Lies (Live Acoustic Version) - Traducción al Español (Colombia)
All The Lies (Live Acoustic Version) - Traducción Español (Perú)
All The Lies (Live Acoustic Version) - 翻譯 中文 (香港)
All The Lies (Live Acoustic Version) - 한국어로 번역
All The Lies (Live Acoustic Version) 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việ - The Vamps


Chúng tôi đã sẽ đi đến Paris
Chúng tôi đã gonna get xăm
Nói với mama của tôi, tôi sẽ cưới em
Bắt đầu xây dựng một nền tảng
Me, bạn từ mặt đất thẳng lên
Chúng tôi xây dựng những bức tường của chúng tôi rất mạnh mẽ không ai đột phá vòng vây

[Pre-Chorus]
Bạn cho tôi biết tất cả những điều tôi muốn nghe
Khi tôi ra đi, bạn nói rằng bạn muốn tôi gần
Em nhìn vào mắt, nói rằng chúng ta sẽ ở lại cho cuộc sống
Những cảm xúc mà chúng ta bắt gặp sẽ không biến mất

[Điệp khúc]
Trong tất cả những lời nói dối tôi nghe
Em yêu anh là yêu thích của tôi
Tôi biết tạm biệt, họ bị tổn thương
Tôi cần phải nghe bạn nói nó
Một thời gian trước khi tôi đi, thì thầm nó chậm
Trong tất cả những lời nói dối tôi nghe
Em yêu anh là yêu thích của tôi

[Post-Chorus]
Oh-oh-oh, nói chậm
Oh-oh-oh, nói nó
Em yêu anh là yêu thích của tôi
Oh-oh-oh, nói chậm
Oh-oh-oh, nói nó
Em yêu anh là yêu thích của tôi

[Verse 2]
Bạn nói với tôi bạn và anh ấy là người bạn tốt
Được biết đến anh ấy kể từ khi bạn đã ở trường
Nói với tôi rằng tôi đã overthinking như tôi làm
Bạn nói tôi không cần phải lo lắng
Chúng tôi muốn được cùng vì cậu ấy rất mát mẻ
Cô gái, bạn có lẽ đã nghĩ rằng tôi là một số loại kẻ ngốc

[Pre-Chorus]
Bạn cho tôi biết tất cả những điều tôi muốn nghe
Khi tôi ra đi, bạn nói rằng bạn muốn tôi gần
Em nhìn vào mắt, nói rằng chúng ta sẽ ở lại cho cuộc sống
Những cảm xúc mà chúng ta bắt gặp sẽ không biến mất

[Điệp khúc]
Trong tất cả những lời nói dối tôi nghe
Em yêu anh là yêu thích của tôi
Tôi biết tạm biệt, họ bị tổn thương
Tôi cần phải nghe bạn nói nó
Một thời gian trước khi tôi đi, thì thầm nó chậm
Trong tất cả những lời nói dối tôi nghe
Em yêu anh là yêu thích của tôi

[Post-Chorus]
Oh-oh-oh, nói chậm
Oh-oh-oh, nói nó
Em yêu anh là yêu thích của tôi
Oh-oh-oh, nói chậm
Oh-oh-oh, nói nó
Em yêu anh là yêu thích của tôi

[Điệp khúc]
Trong tất cả những lời nói dối tôi nghe
Em yêu anh là yêu thích của tôi
Tôi biết tạm biệt, họ bị tổn thương
Tôi cần phải nghe bạn nói nó
Một thời gian trước khi tôi đi, thì thầm nó chậm
Trong tất cả những lời nói dối tôi nghe
Em yêu anh là yêu thích của tôi


More by SANDERLEI

TRENDS - SONG LYRICS
Radar by Sanderlei
Everything in the musical world / Tudo que rola no mundo musical / ทุกอย่างในโลกดนตรี / Все в музыкальном мире / 音楽界のすべて.