MENU

ME! (kuhunyushwa kwesiZulu) 「LYRICS - Ingoma」 - Taylor Swift

I promise that you'll never find another like me

[Verse 1: Taylor Swift]
I know that I'm a handful, baby, uhTOP 1 Iningizimu Afrika


ME! (kuhunyushwa kwesiZulu) 「LYRICS - Ingoma」 - Taylor Swift

I promise that you'll never find another like me

[Verse 1: Taylor Swift]
I know that I'm a handful, baby, uh
I know I never think before I jump
And you're the kind of guy the ladies want
(And there's a lot of cool chicks out there)
I know that I went psycho on the phone
I never leave well enough alone
And trouble's gonna follow where I go
(And there's a lot of cool chicks out there)

[Pre-Chorus: Taylor Swift]
But one of these things is not like the others
Like a rainbow with all of the colors
Baby doll, when it comes to a lover
I promise that you'll never find another like

[Chorus: Taylor Swift]
Me-e-e, ooh-ooh-ooh-ooh
I'm the only one of me
Baby, that's the fun of me
Eeh-eeh-eeh, ooh-ooh-ooh-ooh
You're the only one of you
Baby, that's the fun of you
And I promise that nobody's gonna love you like me-e-e

[Verse 2: Brendon Urie & Taylor Swift]
I know I tend to make it about me
I know you never get just what you see
But I will never bore you, baby
(And there's a lot of lame guys out there)
And when we had that fight out in the rain
You ran after me and called my name
I never wanna see you walk away
(And there's a lot of lame guys out there)

[Pre-Chorus: Taylor Swift & Brendon Urie, Brendon Urie]
'Cause one of these things is not like the others
Livin' in winter, I am your summer
Baby doll, when it comes to a lover
I promise that you'll never find another like

[Chorus: Brendon Urie, Taylor Swift & Brendon Urie]
Me-e-e, ooh-ooh-ooh-ooh
I'm the only one of me
Let me keep you company
Eeh-eeh-eeh, ooh-ooh-ooh-ooh
You're the only one of you
Baby, that's the fun of you
And I promise that nobody's gonna love you like me-e-e

[Bridge: Brendon Urie, Taylor Swift & Both]
Hey, kids!
Spelling is fun!
Girl, there ain't no I in "team"
But you know there is a "me"
Strike the band up, 1, 2, 3
I promise that you'll never find another like me
Girl, there ain't no I in "team"
But you know there is a "me"
And you can't spell "awesome" without "me"
I promise that you'll never find another like

[Chorus: Both, Taylor Swift & Brendon Urie]
Me-e-e (Yeah), ooh-ooh-ooh-ooh (And I want ya, baby)
I'm the only one of me (I'm the only one of me)
Baby, that's the fun of me (Baby, that's the fun of me)
Eeh-eeh-eeh, ooh-ooh-ooh-ooh (Oh)
You're the only one of you (Oh)
Baby, that's the fun of you
And I promise that nobody's gonna love you like me-e-e

[Outro: Brendon Urie, Taylor Swift & Both]
Girl, there ain't no I in "team" (Ooh-ooh-ooh-ooh)
But you know there is a "me"
I'm the only one of me (Oh-oh)
Baby, that's the fun of me
(Eeh-eeh-eeh, ooh-ooh-ooh-ooh)
Strike the band up, 1, 2, 3
You can't spell "awesome" without "me"
You're the only one of you
Baby, that's the fun of you
And I promise that nobody's gonna love you like me-e-e


ME! (kuhunyushwa kwesiZulu) 「LYRICS - Ingoma」 - Taylor Swift - Ukuhunyushwa kwesiZulu

Ngithembisa ukuthi awusoze uthole omunye ofana nami

[Ivesi 1: Taylor Taylor]
Ngiyazi ukuthi ngingumuntu omncane, umntwana, uh
Ngiyazi ukuthi angikaze ngicabange ngaphambi kokuba ngiphume
Futhi ungohlobo lomfana abafazi abafuna
(Futhi kunezinkukhu eziningi ezipholile ngaphandle)
Ngiyazi ukuthi ngaya kwengqondo efonini
Angikaze ngihambe kahle ngokwanele ngedwa
Futhi inhlanhla ilandele lapho ngiya khona
(Futhi kunezinkukhu eziningi ezipholile ngaphandle)

[Pre-Chorus: Taylor Swift]
Kodwa enye yalezi zinto ayifani nabanye
Njenge-rainbow enemibala yonke
Baby doll, uma kuziwa kumthandi
Ngithembisa ukuthi awusoze uthole enye into efana nayo

[Chorus: Taylor Swift]
Me-e-e, ooh-ooh-ooh-ooh
Ngingedwa kuphela kimi
Baby, lokho kumnandi kimi
Yebo-yeh-yeh, ooh-ooh-ooh-ooh
Nguwe kuphela okuwe
Baby, lokho kumnandi ngawe
Futhi ngithembisa ukuthi akekho ozokuthanda njengami-e-e

[Ivesi 2: Brendon Urie & Taylor Swift]
Ngiyazi ukuthi ngivame ukukwenza ngami
Ngiyazi ukuthi awutholi nje lokho okubonayo
Kodwa mina ngeke ngikubelethe, baby
(Futhi kunabantu abaningi abaqhwala ngaphandle)
Futhi lapho sibhekene nalokhu kulwa emvuleni
Wagijima emva kwami ​​wabiza igama lami
Angifuni ukukubona uhamba
(Futhi kunabantu abaningi abaqhwala ngaphandle)

[Pre-Chorus: Taylor Swift & Brendon Urie, Brendon Urie]
'Yenza enye yalezi zinto ingafani nabanye
Livin 'ebusika, ngiyena ehlobo lakho
Baby doll, uma kuziwa kumthandi
Ngithembisa ukuthi awusoze uthole enye into efana nayo

[Chorus: Brendon Urie, Taylor Swift & Brendon Urie]
Me-e-e, ooh-ooh-ooh-ooh
Ngingedwa kuphela kimi
Ake ngikugcine inkampani
Yebo-yeh-yeh, ooh-ooh-ooh-ooh
Nguwe kuphela okuwe
Baby, lokho kumnandi ngawe
Futhi ngithembisa ukuthi akekho ozokuthanda njengami-e-e

[Ibhuloho: Brendon Urie, Taylor Swift & Bobabili]
Hey, izingane!
Ukupela isipelingi kumnandi!
Intombazane, akekho mina "eqenjini"
Kodwa uyazi ukuthi kukhona "mina"
Shaya i-band up, 1, 2, 3
Ngithembisa ukuthi awusoze uthole omunye ofana nami
Intombazane, akekho mina "eqenjini"
Kodwa uyazi ukuthi kukhona "mina"
Futhi awukwazi ukupela "okwesabekayo" ngaphandle kokuthi "mina"
Ngithembisa ukuthi awusoze uthole enye into efana nayo

[Chorus: Bobabili, Taylor Swift & Brendon Urie]
Me-e-e (Yebo), ooh-ooh-ooh-ooh (Futhi ngifuna ya, baby)
Ngingedwa kuphela kimi (nginguye kuphela onami)
Baby, lokho kumnandi kimi (Baby, lokho kumnandi kimi)
Yebo-yeh-yeh, ooh-ooh-ooh-ooh (Oh)
Nguwe kuphela owe (Oh)
Baby, lokho kumnandi ngawe
Futhi ngithembisa ukuthi akekho ozokuthanda njengami-e-e

[Outro: Brendon Urie, Taylor Swift & Bobabili]
Intombazane, akekho mina "eqenjini" (Ooh-ooh-ooh-ooh)
Kodwa uyazi ukuthi kukhona "mina"
Ngingedwa kuphela kimi (Oh-oh)
Baby, lokho kumnandi kimi
(Yebo-yeh-yeh, ooh-ooh-ooh-ooh)
Shaya i-band up, 1, 2, 3
Awukwazi ukupela "owesabekayo" ngaphandle "kwami"
Nguwe kuphela okuwe
Baby, lokho kumnandi ngawe
Futhi ngithembisa ukuthi akekho ozokuthanda njengami-e-eMore by SANDERLEI

TRENDS - SONG LYRICS
Radar by Sanderlei
Everything in the musical world / Tudo que rola no mundo musical / ทุกอย่างในโลกดนตรี / Все в музыкальном мире / 音楽界のすべて.