MENU

Picky Picky 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việ - Weki Meki

Like it, don't like it
Luv it, don't want it
Weki Meki, I'm so PickyTOP 1 Việt Nam


Picky Picky 「Lời bài hát」 - Weki Meki

Like it, don't like it
Luv it, don't want it
Weki Meki, I'm so Picky

Like it, don't like it
Luv it, don't want it
Weki Meki, I'm so Picky

시크한 눈빛은 I like it (like it)
눈치 보는 거 I don't like it (eww)
까칠해 보인대 Oh I luv it (luv it)
가식적인 거 I don't want it

나를 향한 관심들은
It'd make me feel better, ooh
삐딱한 시선들
I don’t like, I don’t want
센스 있는 섬세함을 원해 but
피곤한 예민함은 hate it

웃는 모습이 넘 예쁜 (but)
미소가 not so 헤픈
오직 나 하나밖에 모르는
그런 날 너무 사랑하는 날 I want it

바라는 건 딱히 뭐 (like it)
특별할 것까진 없는데 (ye ye ye)
난 느낌이 중요해 (luv it)
그리고 필요한 몇 가지 (ye ye ye)

I'm so Picky Picky Picky (like it)
I'm so Picky Picky Picky (ye ye ye)
I'm so Picky Picky Picky (luv it)
I'm so Picky Picky Picky

Like it, don't like it
Luv it, don't want it
Weki Meki, I'm so Picky
재밌는 건 like it (ye ye ye)
따분한 건 nope (ye ye ye)
다정한 거 친절한 건 좋은데
이러쿵저러쿵 날 막는 참견 부담스러워

#Hotplace #Daily #Selfie
Make me feel better, ooh
But 너무 뻔한 건
I don’t like, I don’t want
아찔한 건 좋아 I like it but
나 사실 무서운 건 hate it

웃는 모습이 넘 예쁜 (but)
미소가 not so 헤픈
오직 나 하나밖에 모르는
그런 날 너무 사랑하는 날 I want it

바라는 건 딱히 뭐 (like it)
특별할 것까진 없는데 (ye ye ye)
난 느낌이 중요해 (luv it)
그리고 필요한 몇 가지 (ye ye ye)

I'm so Picky Picky Picky (like it)
I'm so Picky Picky Picky (ye ye ye)
I'm so Picky Picky Picky (luv it)
I'm so Picky Picky Picky

어떤 것보다 더
난 꼭 그 누구보다 더
솔직한 나이길 맘 속 바라고 있어
뭐라건 I'm just what I am, yeah

I'm so Picky Picky Picky (like it)
I'm so Picky Picky Picky (ye ye ye)
I'm so Picky Picky Picky (luv it)
I'm so Picky Picky Picky

Like it, don't like it
Luv it, don't want it
Weki Meki, I'm so Picky

Like it, don't like it
Luv it, don't want it
Weki Meki, I'm so Picky

Like it, don't like it
Luv it, don't want it
Weki Meki, I'm so Picky


Translations - Links


Picky Picky - Weki Meki
Picky Picky - English Translation
Picky Picky - Romanized
Picky Picky - Tradução
Picky Picky - Traducción
Picky Picky - Русский перевод
Picky Picky - แปลภาษาไทย
Picky Picky - Deutsche Übersetzung
Picky Picky - 翻訳 日本語で
Picky Picky - Terjemahan bahasa indonesia
Picky Picky - Traduzione Italiana
Picky Picky - Türkçe Çeviri
Picky Picky - Traduction
Picky Picky - Tłumaczenie
Picky Picky - Pagsasalin para sa Filipino
Picky Picky - Dịch sang tiếng Việ
Picky Picky - Terjemahan Bahasa Malaysia
Picky Picky - 翻譯 中文
Picky Picky 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việ - Weki Meki


Giống như nó, không thích nó
Luv nó, không muốn nó
Weki Meki, Tôi rất Picky

Giống như nó, không thích nó
Luv nó, không muốn nó
Weki Meki, Tôi rất Picky

Tôi thích nó (như nó)
Tôi không thích nó (eww)
Oh I luv nó (luv nó)
tôi không muốn nó

Sở thích trong tôi
Nó muốn làm cho tôi cảm thấy tốt hơn, ooh
ánh mắt Stark
Tôi không thích, tôi không muốn
Tôi muốn có một cảm giác nhạy cảm
nhạy mệt mỏi là ghét nó

Tôi có một khuôn mặt tươi cười.
Nụ cười không quá đau
Tôi chỉ biết một
tôi thích nó rất nhiều

Tôi hy vọng bạn thích nó (như nó)
Không có gì đặc biệt là (ye ye ye)
Tôi cảm thấy quan trọng (luv nó)
Và một số cần thiết (ye ye ye)

Tôi rất kén cá chọn canh Picky Picky (như nó)
Tôi rất kén cá chọn canh Picky Picky
Tôi rất kén cá chọn canh Picky Picky (luv nó)
Tôi rất kén cá chọn canh Picky Picky

Giống như nó, không thích nó
Luv nó, không muốn nó
Weki Meki, Tôi rất Picky

Điều buồn cười là như nó (ye ye ye)
Nope (ye ye ye)
Thật tuyệt khi được thân thiện.
Tôi sẽ không thể ngăn cản tôi.

#Hotplace #Daily #Selfie
Làm cho tôi cảm thấy tốt hơn, ooh
Nhưng đó là rõ ràng
Tôi không thích, tôi không muốn
Tôi thích nó.
Ghét nó
Tôi có một khuôn mặt tươi cười.
Nụ cười không quá đau
Tôi chỉ biết một
tôi thích nó rất nhiều

Tôi hy vọng bạn thích nó (như nó)
Không có gì đặc biệt là (ye ye ye)
Tôi cảm thấy quan trọng (luv nó)
Và một số cần thiết (ye ye ye)

Tôi rất kén cá chọn canh Picky Picky (như nó)
Tôi rất kén cá chọn canh Picky Picky
Tôi rất kén cá chọn canh Picky Picky (luv nó)
Tôi rất kén cá chọn canh Picky Picky

Hơn bất cứ thứ gì
Tôi hơn bất cứ ai
Tôi mong muốn được thành thật.
Tôi chỉ là những gì tôi, yeah
Tôi rất kén cá chọn canh Picky Picky (như nó)
Tôi rất kén cá chọn canh Picky Picky
Tôi rất kén cá chọn canh Picky Picky (luv nó)
Tôi rất kén cá chọn canh Picky Picky

Giống như nó, không thích nó
Luv nó, không muốn nó
Weki Meki, Tôi rất Picky

Giống như nó, không thích nó
Luv nó, không muốn nó
Weki Meki, Tôi rất Picky

Giống như nó, không thích nó
Luv nó, không muốn nó
Weki Meki, Tôi rất PickyMore by SANDERLEI

TRENDS - SONG LYRICS
Radar by Sanderlei
Everything in the musical world / Tudo que rola no mundo musical / ทุกอย่างในโลกดนตรี / Все в музыкальном мире / 音楽界のすべて.