MENU

ดวง 「เนื้อเพลง」 - POTATO

เพิ่งรู้จริงๆว่าชีวิตนี้ต้องขึ้นกับดวงหรือการทักทายของใคร
ตื่นมา เค้าว่าจะรวยแต่อยู่เฉยๆ หรือว่าจะรวยก็เพราะตั้งใจทำงาน
หรือต้องคอยดูนิตยสาร เค้าเขียนยังไงกันเดือนนี้ดวงของเรา
ชีวิต ต้องพบและเจอกับสิ่งดีร้าย พรุ่งนี้เป็นไงก็ยังไม่รู้เลยTOP 1 ประเทศไทย


ดวง 「เนื้อเพลง」 - POTATO

เพิ่งรู้จริงๆว่าชีวิตนี้ต้องขึ้นกับดวงหรือการทักทายของใคร
ตื่นมา เค้าว่าจะรวยแต่อยู่เฉยๆ หรือว่าจะรวยก็เพราะตั้งใจทำงาน
หรือต้องคอยดูนิตยสาร เค้าเขียนยังไงกันเดือนนี้ดวงของเรา
ชีวิต ต้องพบและเจอกับสิ่งดีร้าย พรุ่งนี้เป็นไงก็ยังไม่รู้เลย

สิ่งที่ยังมาไม่ถึง สิ่งที่เป็นคำทำนาย จะเอาอะไรกับเรื่องที่ยังไม่เกิด

สุดท้ายชีวิต ต้องขึ้นกับใคร ตัวเองหรือลายนิ้วมือ
จะเชื่อหรือจะยอมดื้อ ทำตามเสียงหัวใจ
สุดท้ายชีวิตต้องขึ้นกับใคร ตัวเองหรือคำพูดของใคร
ไม่ได้คิดจะลบหลู่ แต่พรุ่งนี้ไม่รู้อะไรแน่นอน แน่นอน

ความรักที่มีของเธอและฉัน เค้าพูดฟันธงว่าเราไม่ใช่คู่กัน
ชีวิต แล้วต้องทำไงเรื่องเธอและฉัน จะคบกันไปหรือจะต้องแยกทาง

สิ่งที่ยังมาไม่ถึง สิ่งที่เป็นคำทำนาย จะเอาอะไรกับเรื่องที่ยังไม่เกิด

สุดท้ายความรัก ต้องขึ้นกับใคร ตัวเองหรือลายนิ้วมือ
จะเชื่อหรือจะยอมดื้อ ทำตามเสียงหัวใจ
สุดท้ายความรักต้องขึ้นกับใคร ตัวเองหรือคำพูดของใคร
ไม่ได้คิดจะลบหลู่ แต่พรุ่งนี้ไม่รู้อะไรแน่นอน แน่นอน

สุดท้ายชีวิต ต้องขึ้นกับใคร ตัวเองหรือลายนิ้วมือ
จะเชื่อหรือจะยอมดื้อ ทำตามเสียงหัวใจ
สุดท้ายความรักต้องขึ้นกับใคร ตัวเองหรือคำพูดของใคร
ไม่ได้คิดจะลบหลู่ แต่พรุ่งนี้ไม่รู้อะไรแน่นอน แน่นอน

และใครจะรู้เรื่องเธอและฉัน และใครจะบอกว่าเราต้องรักกัน หรือว่าต้องจบ
และใครจะรู้เรื่องราว ใครจะรู้เรื่องเธอและฉัน ใครจะรู้เรื่องเธอและฉัน ....

เพิ่งรู้จริงๆว่าชีวิตนี้ต้องขึ้นกับดวงหรือการทักทายของใคร
ตื่นมา เค้าว่าจะรวยแต่อยู่เฉยๆ หรือว่าจะรวยก็เพราะตั้งใจทำงาน
หรือต้องคอยดูนิตยสาร เค้าเขียนยังไงกันเดือนนี้ดวงของเรา
ชีวิต ต้องพบและเจอกับสิ่งดีร้าย พรุ่งนี้เป็นไงก็ยังไม่รู้เลย

สิ่งที่ยังมาไม่ถึง สิ่งที่เป็นคำทำนาย จะเอาอะไรกับเรื่องที่ยังไม่เกิด

สุดท้ายชีวิต ต้องขึ้นกับใคร ตัวเองหรือลายนิ้วมือ
จะเชื่อหรือจะยอมดื้อ ทำตามเสียงหัวใจ
สุดท้ายชีวิตต้องขึ้นกับใคร ตัวเองหรือคำพูดของใคร
ไม่ได้คิดจะลบหลู่ แต่พรุ่งนี้ไม่รู้อะไรแน่นอน แน่นอน

ความรักที่มีของเธอและฉัน เค้าพูดฟันธงว่าเราไม่ใช่คู่กัน
ชีวิต แล้วต้องทำไงเรื่องเธอและฉัน จะคบกันไปหรือจะต้องแยกทาง

สิ่งที่ยังมาไม่ถึง สิ่งที่เป็นคำทำนาย จะเอาอะไรกับเรื่องที่ยังไม่เกิด

สุดท้ายความรัก ต้องขึ้นกับใคร ตัวเองหรือลายนิ้วมือ
จะเชื่อหรือจะยอมดื้อ ทำตามเสียงหัวใจ
สุดท้ายความรักต้องขึ้นกับใคร ตัวเองหรือคำพูดของใคร
ไม่ได้คิดจะลบหลู่ แต่พรุ่งนี้ไม่รู้อะไรแน่นอน แน่นอน

สุดท้ายชีวิต ต้องขึ้นกับใคร ตัวเองหรือลายนิ้วมือ
จะเชื่อหรือจะยอมดื้อ ทำตามเสียงหัวใจ
สุดท้ายความรักต้องขึ้นกับใคร ตัวเองหรือคำพูดของใคร
ไม่ได้คิดจะลบหลู่ แต่พรุ่งนี้ไม่รู้อะไรแน่นอน แน่นอน

และใครจะรู้เรื่องเธอและฉัน และใครจะบอกว่าเราต้องรักกัน หรือว่าต้องจบ
และใครจะรู้เรื่องราว ใครจะรู้เรื่องเธอและฉัน ใครจะรู้เรื่องเธอและฉัน ....


More by SANDERLEI

TRENDS - SONG LYRICS
Radar by Sanderlei
Everything in the musical world / Tudo que rola no mundo musical / ทุกอย่างในโลกดนตรี / Все в музыкальном мире / 音楽界のすべて.