MENU

Omertà 「Versuri」 - Traducere în Română - Drake

Look at my history
I'm tryna see what's different from that guy and the richer me
The only thing I see is custom owls from Tiffany
And some gunnas that'll hit you outta nowhere like epiphanyTOP 1 România


Omertà 「Versuri」 - Drake

Look at my history
I'm tryna see what's different from that guy and the richer me
The only thing I see is custom owls from Tiffany
And some gunnas that'll hit you outta nowhere like epiphany
Really, that's it to me
Aside from the obvious, man, it changes in scenery
Testin' me gon' have my niggas testin' machinery
They say that they happy, my man, that's not how they seem to be
The boy, he wild and peaceful, rest in peace Teena Marie
Ethics and values, mob traditions, old fashioned
Monopoly action
Bronny buyin' up Brentwood like he still in Akron
A lot of pain, a lot of passion
A lot of relaxin' while other niggas is overreactin'
That's how we continue down the path of Jordan and Jackson
That's some insight for y'all even if no one's askin'
Last year, niggas really feel like they rode on me
Last year, niggas got hot 'cause they told on me
I'm 'bout to call the bluff of anybody that fold on me
I'm buyin' the buildin' of every door that closed on me
Yeah, Loro Piana and Brioni, the one and only
Champagne popper, the love doctor
Your baby mother call me when she lonely
My tailor see me twice a week, he like my homie
Forever grateful, forever thankful
Diamond necklace, but she wears it on her ankle
The bitch is trendy
My enemies send each other the texts that they could never send me
I'm bankin' two million a show for the residency
Nevada gaming commission in a frenzy
How much money can this casino lend me?
Rippin' markers up over shots of the Henny
Vivid memory, can someone send me a real nigga interlude?
To me, Benihana is pigeon food
This not a forgivin' mood
So much, we gotta count the 20s up in a different room
I am just a body that my brothers are livin' through
Keepin' my connections strictly physical
Everyone that's married is miserable
I know that that is not a lifestyle I can give into
The rise to the top of this mountain has been biblical
I don't carry cash 'cause the money is digital
It's the American Expresser, the debt collector
Hailin' all the way from the Mecca
Got something for Trudy and Rebecca
This shit could last forever
The mind controller, the Ayatollah
I built a bridge to success and had visions of me ridin' over
Step in the room and October gets a lot closer
Haunted houses
I don't know how to count in thousands, only millions
Now tell your friends I'm not the villain
Send 'em to Lagos or Turks and Caicos
Barbados, Trinidad and Tobago
Never go the same places they go
Separate vacations
A far cry from when Drizzy had slept in the basement
I was never on the path to get into Cambridge
I mean, I was good at doin' math, but I'm better with language
Borderline dangerous, approach with caution
I plan to buy your most personal belongings when they up for auction
Man, truth be told, I think about it often
The petty king, the overseer of many things
I wish that I was playin' in a sport where we were gettin' rings
I wouldn't have space on either hand for anything
West Hollywood, know my presence is menacing
Cosa Nostra, shady dealings
Racketeering, the syndicate got they hand in plenty things
The things that we've done to protect the name are unsettling
But no regrets, though, the name'll echo
Years later, none greater
Death to a coward and a traitor, that's just in my nature, yeah


Translations - Links


Omertà - Drake
Omertà - Tradução
Omertà - Traducción
Omertà - Русский перевод
Omertà - แปลภาษาไทย
Omertà - Deutsche Übersetzung
Omertà - 翻訳 日本語で
Omertà - Terjemahan bahasa indonesia
Omertà - Traduzione Italiana
Omertà - Türkçe Çeviri
Omertà - Traduction Française
Omertà - Tłumaczenie
Omertà - 翻譯 中文 (光)
Omertà - Nederlandse Vertaling
Omertà - Traducere în Română
Omertà - Traducción al Español
Omertà - Deutsche Übersetzung (Schweiz)
Omertà
Omertà 「Versuri」 - Traducere în Română - Drake


Uită-te la istoricul
Sunt tryna văd ce e diferit de tipul ăla și mi mai bogat
Singurul lucru pe care îl văd este bufnițe personalizate de la Tiffany
Și unii gunnas pe care să-ți lovit nicăieri ca epifanie
Într-adevăr, că este pentru mine
În afară de evident, omul, se schimbă într-un decor
Testin' mi gon“au negrii mei testin' utilaje
Ei spun că ei fericit, omul meu, asta nu e modul în care acestea par a fi
Băiatul, el sălbatic și liniștit, odihnă în pace Teena Marie
Etică și valori, tradiții mob, de modă veche
acțiune Monopoly
Bronny buyin' până Brentwood ca el încă în Akron
O mulțime de durere, o mulțime de pasiune
O mulțime de relaxin' în timp ce alte Negrii este overreactin'
Așa cum vom continua pe calea Iordanului și Jackson
Asta e ceva perspicacitate pentru voi toți, chiar dacă nu există încă Askin'
Anul trecut, negrii chiar simt ca au mers pe mine
Anul trecut, Negrii luat la cald pentru că au spus despre mine
Sunt zici să sune la cacealma de cineva care ori pe mine
Sunt buyin denumită în continuare Buildin' de fiecare ușă care a închis pe mine
Da, Loro Piana și Brioni, cea și numai
Champagne popper, doctorul dragoste
Mama ta copilul mă suna când ea singur
croitor meu mă vezi de două ori pe săptămână, el place homie meu
Pentru totdeauna recunoscător, pentru totdeauna recunoscător
Colier de diamante, dar ea poartă pe glezna ei
Cățeaua este la modă
vrăjmașii mei trimit reciproc textele pe care ei nu mi-ar putea trimite
Sunt bankin' două milioane de un spectacol pentru rezidenta
comision de jocuri de noroc Nevada într-o frenezie
Cati bani pot acest cazino mi împrumute?
Markerii Rippin' peste fotografii ale Henny
memorie Vivid, poate cineva trimite-mi un adevărat interludiu negrule?
Pentru mine, Benihana este mancarea columbofil
Aceasta nu este o stare de spirit forgivin'
Atât de mult, trebuie să ne numărăm '20 într-o altă cameră
Eu sunt doar un corp pe care frații mei sunt Livin' prin
Keepin' legăturile mele strict fizice
Toată lumea care este căsătorit este mizerabil
Știu că nu este un stil de viață eu pot da în
Creșterea la partea de sus a acestui munte a fost biblic
Nu transporta bani pentru că banii sunt digitale
Este American Expresser, colector datoria
Hailin' tot drumul de la Mecca
Am ceva pentru Trudy și Rebecca
Rahatul ar putea dura pentru totdeauna
Controlerul minte, Ayatollah
Am construit un pod spre succes și a avut viziuni cu mine calarind peste
Pas în cameră și octombrie devine mult mai aproape
Case bantuite
Nu știu cum să numere în mii, numai milioane
Acum spune prietenilor tăi că nu sunt personajul negativ
Trimite-le la Lagos sau Turks și Caicos
Barbados, Trinidad și Tobago
Niciodată nu merge aceleași locuri în care merg
vacante separate
Un strigăt departe de când Drizzy a dormit în subsol
Nu am fost niciodată pe calea de a intra în Cambridge
Adică, am fost bun la matematică faci, dar eu sunt mai bine cu limba
Borderline periculoase, abordarea cu precauție
Am de gând să cumpăr lucrurile cele mai personale atunci când la licitație
Omul, adevărul trebuie spus, mă gândesc la asta de multe ori
Mic-rege, supraveghetorul de multe lucruri
Îmi doresc ca am fost jucam într-un sport în care am fost Gettin' inele
N-ar avea spațiu pe fiecare parte pentru nimic
West Hollywood, știu prezența mea este amenintator
Cosa Nostra, relații dubioase
Răketul, sindicatul a primit au mână în lucruri o multime
Lucrurile pe care le-am făcut pentru a proteja numele sunt neliniștitoare
Dar nu regretă, însă, name'll ecoului
Ani mai târziu, nici unul mai mare
Moartea la un laș și un trădător, asta e doar în natura mea, daMore by SANDERLEI

TRENDS - SONG LYRICS
Radar by Sanderlei
Everything in the musical world / Tudo que rola no mundo musical / ทุกอย่างในโลกดนตรี / Все в музыкальном мире / 音楽界のすべて.