MENU

กรรม 「เนื้อเพลง」 - ป้าง นครินทร์

ที่รัก มีอะไรในใจหรือเปล่า
ทำไมเธอดูซึมเซา เหม่อลอย ไม่ค่อยพูดจา
ทั้ง ๆ ที่ตัวฉัน ก็ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยหนา
เธอมากลายเป็นเย็นชา หรืออะไรทำให้ใจเธอเปลี่ยน แปลกไปTOP 1 ประเทศไทย


กรรม 「เนื้อเพลง」 - ป้าง นครินทร์

ที่รัก มีอะไรในใจหรือเปล่า
ทำไมเธอดูซึมเซา เหม่อลอย ไม่ค่อยพูดจา
ทั้ง ๆ ที่ตัวฉัน ก็ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยหนา
เธอมากลายเป็นเย็นชา หรืออะไรทำให้ใจเธอเปลี่ยน แปลกไป

อยู่ดีๆ ก็บอกเราต่างกันมาก บางทีก็บอกเรายากเกินจะเข้าใจ
เธอรู้ไหม ฉันก็เคยใช้คำเหล่านี้

เพราะฉันเคยทิ้งใคร นอกใจเขามาหาเธอ
เขาก็ต้องเจอกับความเย็นชาจากฉัน
วันนี้เธอ เธอมีอาการเหมือนฉันวันนั้น
ทำให้รู้ได้ทันที ว่าเธอน่ะมีใครปิดบังไว้
เธอนอกใจ เวรกรรมทำไมมาเร็วอย่างนี้

ที่รัก คงหมดทางจะดึงเธอไว้
ใจเธอมันเปลี่ยนไป ฉันก็กลายเป็นแค่เพียงคนเก่า
ส่วนตัวฉัน ก็คงต้องยอมรับความปวดร้าว
เคยทำกรรมไว้กับเขา กลายเป็นเธอ มาเอาคืนให้อย่างสาสม
อยู่ดีๆ ก็บอกเราต่างกันมาก บางทีก็บอกเรายากเกินจะเข้าใจ
เธอรู้ไหม ฉันก็เคยใช้คำเหล่านี้

เพราะฉันเคยทิ้งใคร นอกใจเขามาหาเธอ
เขาก็ต้องเจอกับความเย็นชาจากฉัน
วันนี้เธอ เธอมีอาการเหมือนฉันวันนั้น
ทำให้รู้ได้ทันที ว่าเธอน่ะมีใครปิดบังไว้
เธอนอกใจ เวรกรรมทำไมมาเร็วอย่างนี้..
( เวรกรรมมันมีจริงใช่ไหม )

ที่รัก มีอะไรในใจหรือเปล่า
ทำไมเธอดูซึมเซา เหม่อลอย ไม่ค่อยพูดจา
ทั้ง ๆ ที่ตัวฉัน ก็ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยหนา
เธอมากลายเป็นเย็นชา หรืออะไรทำให้ใจเธอเปลี่ยน แปลกไป

อยู่ดีๆ ก็บอกเราต่างกันมาก บางทีก็บอกเรายากเกินจะเข้าใจ
เธอรู้ไหม ฉันก็เคยใช้คำเหล่านี้

เพราะฉันเคยทิ้งใคร นอกใจเขามาหาเธอ
เขาก็ต้องเจอกับความเย็นชาจากฉัน
วันนี้เธอ เธอมีอาการเหมือนฉันวันนั้น
ทำให้รู้ได้ทันที ว่าเธอน่ะมีใครปิดบังไว้
เธอนอกใจ เวรกรรมทำไมมาเร็วอย่างนี้

ที่รัก คงหมดทางจะดึงเธอไว้
ใจเธอมันเปลี่ยนไป ฉันก็กลายเป็นแค่เพียงคนเก่า
ส่วนตัวฉัน ก็คงต้องยอมรับความปวดร้าว
เคยทำกรรมไว้กับเขา กลายเป็นเธอ มาเอาคืนให้อย่างสาสม
อยู่ดีๆ ก็บอกเราต่างกันมาก บางทีก็บอกเรายากเกินจะเข้าใจ
เธอรู้ไหม ฉันก็เคยใช้คำเหล่านี้

เพราะฉันเคยทิ้งใคร นอกใจเขามาหาเธอ
เขาก็ต้องเจอกับความเย็นชาจากฉัน
วันนี้เธอ เธอมีอาการเหมือนฉันวันนั้น
ทำให้รู้ได้ทันที ว่าเธอน่ะมีใครปิดบังไว้
เธอนอกใจ เวรกรรมทำไมมาเร็วอย่างนี้..
( เวรกรรมมันมีจริงใช่ไหม )More by SANDERLEI

TRENDS - SONG LYRICS
Radar by Sanderlei
Everything in the musical world / Tudo que rola no mundo musical / ทุกอย่างในโลกดนตรี / Все в музыкальном мире / 音楽界のすべて.