MENU

หลับนิรันดร์ 「เนื้อเพลง」 - 25hours

ตื่น ลืมตาขึ้นมา ฟื้นขึ้นจากความฝัน เธอหายไป
ตื่น ขึ้นมาเมื่อไร เหลือเพียงหมอกควันขาว ใจฉันกลัว

อยาก หลับลืมเรื่องราว หายไปจากตรงนี้ หลับลึกไปTOP 1 ประเทศไทย


หลับนิรันดร์ 「เนื้อเพลง」 - 25hours

ตื่น ลืมตาขึ้นมา ฟื้นขึ้นจากความฝัน เธอหายไป
ตื่น ขึ้นมาเมื่อไร เหลือเพียงหมอกควันขาว ใจฉันกลัว

อยาก หลับลืมเรื่องราว หายไปจากตรงนี้ หลับลึกไป
หนี หนี ไปให้ไกล หายไปในความฝัน อยากพบเธอ
อยาก หลับไปนิรันดร์
เมื่อในความจริง ฉันรักเธอ ได้แค่เพียงในฝัน แต่ในความฝัน ฉันและเธอ เป็นได้มากกว่านั้น
เมื่อในความจริง ฉันรักเธอ ได้แค่เพียงในฝัน แต่ในความฝัน ฉันและเธอ เป็นได้มากกว่านั้น

ที่ฉันรักเธอ เป็นของจริง และยังจริงอย่างนั้น
เก็บไว้ให้เธอ เมื่อพบกัน คนที่รอในฝัน

ตื่น ลืมตาขึ้นมา ฟื้นขึ้นจากความฝัน เธอหายไป
ตื่น ขึ้นมาเมื่อไร เหลือเพียงหมอกควันขาว ใจฉันกลัว

อยาก หลับลืมเรื่องราว หายไปจากตรงนี้ หลับลึกไป
หนี หนี ไปให้ไกล หายไปในความฝัน อยากพบเธอ
อยาก หลับไปนิรันดร์
เมื่อในความจริง ฉันรักเธอ ได้แค่เพียงในฝัน แต่ในความฝัน ฉันและเธอ เป็นได้มากกว่านั้น
เมื่อในความจริง ฉันรักเธอ ได้แค่เพียงในฝัน แต่ในความฝัน ฉันและเธอ เป็นได้มากกว่านั้น

ที่ฉันรักเธอ เป็นของจริง และยังจริงอย่างนั้น
เก็บไว้ให้เธอ เมื่อพบกัน คนที่รอในฝัน

ตื่น ลืมตาขึ้นมา ฟื้นขึ้นจากความฝัน เธอหายไป
ตื่น ขึ้นมาเมื่อไร เหลือเพียงหมอกควันขาว ใจฉันกลัว

อยาก หลับลืมเรื่องราว หายไปจากตรงนี้ หลับลึกไป
หนี หนี ไปให้ไกล หายไปในความฝัน อยากพบเธอ
อยาก หลับไปนิรันดร์
เมื่อในความจริง ฉันรักเธอ ได้แค่เพียงในฝัน แต่ในความฝัน ฉันและเธอ เป็นได้มากกว่านั้น
เมื่อในความจริง ฉันรักเธอ ได้แค่เพียงในฝัน แต่ในความฝัน ฉันและเธอ เป็นได้มากกว่านั้น

ที่ฉันรักเธอ เป็นของจริง และยังจริงอย่างนั้น
เก็บไว้ให้เธอ เมื่อพบกัน คนที่รอในฝันMore by SANDERLEI

TRENDS - SONG LYRICS
Radar by Sanderlei
Everything in the musical world / Tudo que rola no mundo musical / ทุกอย่างในโลกดนตรี / Все в музыкальном мире / 音楽界のすべて.