MENU

One Thing Right 「Текст」 - Български превод - Marshmello & Kane Brown

I've cheated and I’ve lied
I've broke down and I've cried
I’ve got nothing to hide no more
I've loved and I've hurtTOP 1 България


One Thing Right 「Текст」 - Marshmello & Kane Brown

I've cheated and I’ve lied
I've broke down and I've cried
I’ve got nothing to hide no more
I've loved and I've hurt
Broken people down with words
More grace than I deserve, for sure

[Pre-Chorus]
Known to be crazy, known to be wild
Mama had herself a little devilish child
Ain't no stranger to the troubles at my door

[Chorus]


I've been at the wrong place at the wrong time
Chasin' all the wrong things most of my life
Been every kinda lost that you can't find
But I got one thing right
Been the kinda guy girls mamas don't like
Runnin’ with the wrong crowd on the wrong nights
’Cause I've been wrong about a million times
But I got one thing right, you

[Post-Chorus]
(Baby, I got one thing right)
Mmm
(Baby, I got one thing right)
Yeah, I got you


(Baby, I got one thing right)
I got one thing right

[Verse 2]
You saw right through my pain
Kept us patient while I changed
Never even crossed your mind to walk away (To walk away)

[Pre-Chorus]
When I was gettin’ crazy, reckless, and wild
Actin' like my mama's little devilish child
It took a heart like yours to find its place (Find its place)

[Chorus]


I've been at the wrong place at the wrong time
Chasin’ all the wrong things most of my life
Been every kinda lost that you can't find
But I got one thing right
Been the kinda guy girls mamas don't like
Runnin' with the wrong crowd on the wrong nights
Cause I've been wrong about a million times
But I got one thing right, you

[Post-Chorus]
(Baby, I got one thing right)
Oh
(Baby, I got one thing right)
Yeah, I got you


(Baby, I got one thing right)
I got one thing right

[Bridge]
I've been wrong about a million times
But I got one thing right, I got one thing right

[Chorus]
I've been at the wrong place at the wrong time
Chasin' all the wrong things most of my life
Been every kinda lost that you can't find
But I got one thing right (I got one thing right)
Been the kinda guy girls mamas don't like
Runnin' with the wrong crowd on the wrong nights


Cause I've been wrong about a million times
But I got one thing right, you

[Post-Chorus]
(Baby, I got one thing right)
Oh
(Baby, I got one thing right)
Yeah, I got you
(Baby, I got one thing right)
I got one thing right
I've been at the wrong place at the wrong time
Chasin' all the wrong things most of my life
Been every kinda lost that you can't find
But I got one thing right (I got one thing right)One Thing Right 「Текст」 - Български превод - Marshmello & Kane Brown


Изневерих и лъгах
Разбих се и плаках
Нямам какво да крия повече
Обичал съм и съм наранявал
Разбиха хората с думи
Повече благодат, отколкото заслужавам, със сигурност

[Предварително Припев]
Известно е, че е луд, известно е, че е див
Мама си имаше малко дяволско дете
Не ми е чужд проблемът на вратата ми

[Припев]


Бях на грешното място в неподходящия момент
Проследявам всички грешни неща през по-голямата част от живота си
Изгубих се всякакъв вид, който не можеш да намериш
Но имам едно нещо правилно
Момичетата бяха момичета, които момичета не харесват
Runnin 'с грешна тълпа в грешните нощи
Защото грешах около милион пъти
Но имам едно нещо правилно, ти

[Пост-хор]
(Скъпа, имам едно нещо правилно)
Ммм
(Скъпа, имам едно нещо правилно)
Да, схванах те


(Скъпа, имам едно нещо правилно)
Разбрах едно нещо

[Стих 2]
Ти видя право през моята болка
Пази ни търпелив, докато се промених
Никога дори не ми е минавало през ума да се отдалечиш (Да тръгнеш)

[Предварително Припев]
Когато бях луд, безразсъден и див
Действа като малкото дяволско дете на майка ми
Трябваше сърце като вашето, за да намери своето място (Намерете своето място)

[Припев]


Бях на грешното място в неподходящия момент
Chasin всички грешни неща през по-голямата част от живота ми
Изгубих се всякакъв вид, който не можеш да намериш
Но имам едно нещо правилно
Момичетата бяха момичета, които момичета не харесват
Тичане с грешна тълпа в грешните нощи
Защото грешах около милион пъти
Но имам едно нещо правилно, ти

[Пост-хор]
(Скъпа, имам едно нещо правилно)
ох
(Скъпа, имам едно нещо правилно)
Да, схванах те


(Скъпа, имам едно нещо правилно)
Разбрах едно нещо

[Мост]
Грешах около милион пъти
Но имам едно нещо правилно, имам едно нещо правилно

[Припев]
Бях на грешното място в неподходящия момент
Проследявам всички грешни неща през по-голямата част от живота си
Изгубих се всякакъв вид, който не можеш да намериш
Но имам едно нещо правилно (имам едно нещо правилно)
Момичетата бяха момичета, които момичета не харесват
Тичане с грешна тълпа в грешните нощи


Защото грешах около милион пъти
Но имам едно нещо правилно, ти

[Пост-хор]
(Скъпа, имам едно нещо правилно)
ох
(Скъпа, имам едно нещо правилно)
Да, схванах те
(Скъпа, имам едно нещо правилно)
Разбрах едно нещо
Бях на грешното място в неподходящия момент
Проследявам всички грешни неща през по-голямата част от живота си
Изгубих се всякакъв вид, който не можеш да намериш
Но имам едно нещо правилно (имам едно нещо правилно)