MENU

One Thing Right 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việ - Marshmello, Kane Brown

I've cheated and I've lied
I've broke down and I've cried
I've got nothing to hide no more
I've loved and I've hurtTOP 1 Việt Nam


One Thing Right 「Lời bài hát」 - Marshmello, Kane Brown

I've cheated and I've lied
I've broke down and I've cried
I've got nothing to hide no more
I've loved and I've hurt
Broken people down with words
More grace than I deserve, for sure

[Pre-Chorus]
Known to be crazy, known to be wild
Mama had herself a little devilish child
Ain't no stranger to the troubles at my door

[Chorus]
I've been at the wrong place at the wrong time
Chasin' all the wrong things most of my life
Been every kinda lost that you can't find
But I got one thing right
Been the kinda guy girls mamas don't like
Runnin' with the wrong crowd on the wrong nights
Cause I've been wrong about a million times
But I got one thing right, you

[Post-Chorus]
(Baby, I got one thing right)
Mmm
(Baby, I got one thing right)
Yeah, I got you
(Baby, I got one thing right)
I got one thing right

[Verse 2]
You saw right through my pain
Kept us patient while I changed
Never even crossed your mind to walk away (To walk away)

[Pre-Chorus]
When I was gettin' crazy, reckless, and wild
Actin' like my mama's little devilish child
It took a heart like yours to find its place (Find its place)

[Chorus]
I've been at the wrong place at the wrong time
Chasin' all the wrong things most of my life
Been every kinda lost that you can't find
But I got one thing right
Been the kinda guy girls mamas don't like
Runnin' with the wrong crowd on the wrong nights
Cause I've been wrong about a million times
But I got one thing right, you

[Post-Chorus]
(Baby, I got one thing right)
Oh
(Baby, I got one thing right)
Yeah, I got you
(Baby, I got one thing right)
I got one thing right

[Bridge]
I've been wrong about a million times
But I got one thing right, I got one thing right

[Chorus]
I've been at the wrong place at the wrong time
Chasin' all the wrong things most of my life
Been every kinda lost that you can't find
But I got one thing right (I got one thing right)
Been the kinda guy girls mamas don't like
Runnin' with the wrong crowd on the wrong nights
Cause I've been wrong about a million times
But I got one thing right, you

[Post-Chorus]
(Baby, I got one thing right)
Oh
(Baby, I got one thing right)
Yeah, I got you
(Baby, I got one thing right)
I got one thing right
I've been at the wrong place at the wrong time
Chasin' all the wrong things most of my life
Been every kinda lost that you can't find
But I got one thing right (I got one thing right)


Translations - Links


One Thing Right - Marshmello, Kane Brown
One Thing Right - Deutsche Übersetzung
One Thing Right - 翻訳 日本語で
One Thing Right - Tradução
One Thing Right - แปลภาษาไทย
One Thing Right - Terjemahan bahasa indonesia
One Thing Right - Traduction Française
One Thing Right - Traducción al Español
One Thing Right - Deutsche Übersetzung (Schweiz)
One Thing Right - Traduzione Italiana
One Thing Right - Traducere în Română
One Thing Right - Marshmello, Kane Brown
One Thing Right - Traducción
One Thing Right - Русский перевод
One Thing Right - Nederlandse Vertaling
One Thing Right - Deutsche Übersetzung (Österreich)
One Thing Right - Türkçe Çeviri
One Thing Right - Traducción al Español
One Thing Right - Slovenský preklad
One Thing Right - Tłumaczenie
One Thing Right - Pagsasalin para sa Filipino
One Thing Right - Dịch sang tiếng Việ
One Thing Right - Terjemahan Bahasa Malaysia
One Thing Right - 翻譯 中文 (香港)
One Thing Right - 翻譯 中文 (光)
One Thing Right - الترجمة العربية
One Thing Right - Magyar fordítás HU
One Thing Right - Hrvatski prijevod
One Thing Right - Български превод
One Thing Right - 한국어로 번역
One Thing Right - Tradução em Português
One Thing Right - Traduction en Français
One Thing Right - Nederlandse Vertaling (Vlaams)
One Thing Right - תרגום לעברית
One Thing Right - Český překlad
One Thing Right - Svensk översättning
One Thing Right - Käännöksen suomeksi
One Thing Right - Oversettelse til Norsk
One Thing Right - Dansk Oversættelse
One Thing Right 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việ - Marshmello, Kane Brown


Tôi đã lừa dối và tôi đã nói dối
Tôi đã gục ngã và tôi đã khóc
Tôi đã có gì để che giấu không còn nữa
Tôi đã yêu và tôi đã bị tổn thương
người bị gãy xuống với lời
Nhiều ân sủng hơn tôi xứng đáng, chắc chắn

[Pre-Chorus]
Được biết đến là điên, được biết đến là hoang dã
Mama đã cho mình một con quỷ quái chút
không phải là không xa lạ gì với những rắc rối ở cửa của tôi

[Điệp khúc]
Tôi đã ở đúng chỗ đúng lúc
Việc đang tìm tất cả những điều sai trái nhất của cuộc đời tôi
Được mỗi kinda mất mà bạn không thể tìm thấy
Nhưng tôi có một điều đúng đắn
Được kinda cô gái chàng trai mamas không thích
Runnin' với đám đông sai về những đêm sai
Bởi vì tôi đã sai về một triệu lần
Nhưng tôi có một điều đúng đắn, bạn

[Post-Chorus]
(Baby, tôi có một điều đúng đắn)
mmm
(Baby, tôi có một điều đúng đắn)
Vâng, tôi có bạn
(Baby, tôi có một điều đúng đắn)
Tôi có một điều đúng đắn

[Verse 2]
Bạn nhìn thấu nỗi đau của tôi
Giữ chúng ta kiên nhẫn trong khi tôi đã thay đổi
Không bao giờ thậm chí vượt qua tâm trí của bạn để đi bộ (Để đi bộ)
[Pre-Chorus]
Khi tôi đang gettin' điên rồ, thiếu thận trọng, và hoang dã
Actin' như con quỷ quái chút mama tôi
Phải mất một trái tim như của bạn để tìm vị trí của nó (Tìm vị trí của nó)

[Điệp khúc]
Tôi đã ở đúng chỗ đúng lúc
Việc đang tìm tất cả những điều sai trái nhất của cuộc đời tôi
Được mỗi kinda mất mà bạn không thể tìm thấy
Nhưng tôi có một điều đúng đắn
Được kinda cô gái chàng trai mamas không thích
Runnin' với đám đông sai về những đêm sai
Bởi vì tôi đã sai về một triệu lần
Nhưng tôi có một điều đúng đắn, bạn

[Post-Chorus]
(Baby, tôi có một điều đúng đắn)
Oh
(Baby, tôi có một điều đúng đắn)
Vâng, tôi có bạn
(Baby, tôi có một điều đúng đắn)
Tôi có một điều đúng đắn

[Cầu]
Tôi đã sai lầm về một triệu lần
Nhưng tôi có một điều đúng đắn, tôi có một điều đúng đắn

[Điệp khúc]
Tôi đã ở đúng chỗ đúng lúc
Việc đang tìm tất cả những điều sai trái nhất của cuộc đời tôi
Được mỗi kinda mất mà bạn không thể tìm thấy
Nhưng tôi có một điều đúng đắn (Tôi có một điều đúng đắn)
Được kinda cô gái chàng trai mamas không thích
Runnin' với đám đông sai về những đêm sai
Bởi vì tôi đã sai về một triệu lần
Nhưng tôi có một điều đúng đắn, bạn

[Post-Chorus]
(Baby, tôi có một điều đúng đắn)
Oh
(Baby, tôi có một điều đúng đắn)
Vâng, tôi có bạn
(Baby, tôi có một điều đúng đắn)
Tôi có một điều đúng đắn
Tôi đã ở đúng chỗ đúng lúc
Việc đang tìm tất cả những điều sai trái nhất của cuộc đời tôi
Được mỗi kinda mất mà bạn không thể tìm thấy
Nhưng tôi có một điều đúng đắn (Tôi có một điều đúng đắn)More by SANDERLEI

TRENDS - SONG LYRICS
Radar by Sanderlei
Everything in the musical world / Tudo que rola no mundo musical / ทุกอย่างในโลกดนตรี / Все в музыкальном мире / 音楽界のすべて.