MENU

Song Lyrics

Finesse Remix - Paghubad Cebuano - Bruno Mars feat Cardi B


Tradução em Português
Traducción al Español
Übersetzung auf Deutsch
перевод по-русски
Nederlandse Vertaling
Tłumaczenie Polskie
Dịch sang tiếng Việt
ترجمه به فارسی
Traduction en Français
Traduzione in Italiano
Käännöksen suomeksi
翻訳 日本語で
翻譯 中文
한국어로 번역
Türkçeye Tercüme
Magyar fordítás
Превод на српском
Український переклад
Paghubad Cebuano
English Version

Finesse Remix - Bruno Mars feat Cardi B | Song Lyrics

[Verse 1: Cardi B]
Drop top Porsche
Rollie on my wrist
Diamonds up and down my chain
Cardi B, straight stuntin’, can’t tell me nothin’
Bossed up and I changed the game (you see me)
It’s my big bronze boogie, got all them girls shook
My big, fat ass got all them boys hooked
I went from dollar bills, now we poppin’ rubber bands
Bruno sang to me while I do my money dance like
Aye, flexin’ on the gram like (aye!)
Hit the Lil Jon, okay (okay), okay (okay)
Oh, yeah we drippin’ in finesse, getting’ paid (ow!)

[Verse 2: Bruno Mars]
Ooh, don’t we look good together?
There’s a reason why they watch all night long
Yeah, I know we’ll turn heads forever
So tonight I’m gonna show you off[Pre-Hook: Bruno Mars]
When I’m walkin' with you
I watch the whole room change
Baby, that’s what you do
No my baby don’t play
Blame it on my confidence
Oh, blame it on your measurements
Shut that shit down on sight
That’s right

[Hook: Bruno Mars]
We out here drippin' in finesse
It don’t make no sense
Out here drippin' in finesse
You know it, you know it
We out here drippin' in finesse
It don’t make no sense
Out here drippin' in finesse
You know it, you know it[Verse 3: Bruno Mars]
Now slow it down for me baby
‘Cause I love the way it feels when we grind
Yeah, our connection’s so magnetic on the floor
Nothing can stop us tonight

[Pre-Hook: Bruno Mars]
When I’m walkin' with you
I watch the whole room change
Baby, that’s what you do
No my baby don’t play
Blame it on my confidence
Oh, blame it on your measurements
Shut that shit down on sight
That’s right[Hook: Bruno Mars]
We out here drippin' in finesse
It don’t make no sense
Out here drippin' in finesse
You know it, you know it
We out here drippin' in finesse
It don’t make no sense
Out here drippin' in finesse
You know it, you know it

[Bridge: Bruno Mars & Cardi B]
Fellas grab your ladies if your lady fine
Tell her she the one, she the one for life
Ladies grab your fellas and let’s do this right
If you’re on one like me in mind
Yeah we got it goin' on, got it goin' on
Don’t it feel so good to be us, ay?
Yeah we got it goin' on, got it goin' on
Girl we got it goin' on
Yeah we got it goin' on, got it goin' on
Don’t it feel so good to be us, ay?
Yeah we got it goin' on, got it goin' on[Hook: Bruno Mars]
We out here drippin' in finesse
It don’t make no sense
Out here drippin' in finesse
You know it, you know it
We out here drippin' in finesse
It don’t make no sense
Out here drippin' in finesse
You know it, you know it

[Bridge: Bruno Mars & Cardi B]
Fellas grab your ladies if your lady fine
Tell her she the one, she the one for life
Ladies grab your fellas and let’s do this right
If you’re on one like me in mind
Yeah we got it goin' on, got it goin' on
Don’t it feel so good to be us, ay?
Yeah we got it goin' on, got it goin' on
Girl we got it goin' on
Yeah we got it goin' on, got it goin' on
Don’t it feel so good to be us, ay?
Yeah we got it goin' on, got it goin' on

[Verse 1: Cardi B]
Drop top Porsche
Rollie on my wrist
Diamonds up and down my chain
Cardi B, straight stuntin’, can’t tell me nothin’
Bossed up and I changed the game (you see me)
It’s my big bronze boogie, got all them girls shook
My big, fat ass got all them boys hooked
I went from dollar bills, now we poppin’ rubber bands
Bruno sang to me while I do my money dance like
Aye, flexin’ on the gram like (aye!)
Hit the Lil Jon, okay (okay), okay (okay)
Oh, yeah we drippin’ in finesse, getting’ paid (ow!)

[Verse 2: Bruno Mars]
Ooh, don’t we look good together?
There’s a reason why they watch all night long
Yeah, I know we’ll turn heads forever
So tonight I’m gonna show you off

[Pre-Hook: Bruno Mars]
When I’m walkin' with you
I watch the whole room change
Baby, that’s what you do
No my baby don’t play
Blame it on my confidence
Oh, blame it on your measurements
Shut that shit down on sight
That’s right

[Hook: Bruno Mars]
We out here drippin' in finesse
It don’t make no sense
Out here drippin' in finesse
You know it, you know it
We out here drippin' in finesse
It don’t make no sense
Out here drippin' in finesse
You know it, you know it[Verse 3: Bruno Mars]
Now slow it down for me baby
‘Cause I love the way it feels when we grind
Yeah, our connection’s so magnetic on the floor
Nothing can stop us tonight

[Pre-Hook: Bruno Mars]
When I’m walkin' with you
I watch the whole room change
Baby, that’s what you do
No my baby don’t play
Blame it on my confidence
Oh, blame it on your measurements
Shut that shit down on sight
That’s right

[Hook: Bruno Mars]
We out here drippin' in finesse
It don’t make no sense
Out here drippin' in finesse
You know it, you know it
We out here drippin' in finesse
It don’t make no sense
Out here drippin' in finesse
You know it, you know it

[Bridge: Bruno Mars & Cardi B]
Fellas grab your ladies if your lady fine
Tell her she the one, she the one for life
Ladies grab your fellas and let’s do this right
If you’re on one like me in mind
Yeah we got it goin' on, got it goin' on
Don’t it feel so good to be us, ay?
Yeah we got it goin' on, got it goin' on
Girl we got it goin' on
Yeah we got it goin' on, got it goin' on
Don’t it feel so good to be us, ay?
Yeah we got it goin' on, got it goin' on[Hook: Bruno Mars]
We out here drippin' in finesse
It don’t make no sense
Out here drippin' in finesse
You know it, you know it
We out here drippin' in finesse
It don’t make no sense
Out here drippin' in finesse
You know it, you know it

[Bridge: Bruno Mars & Cardi B]
Fellas grab your ladies if your lady fine
Tell her she the one, she the one for life
Ladies grab your fellas and let’s do this right
If you’re on one like me in mind
Yeah we got it goin' on, got it goin' on
Don’t it feel so good to be us, ay?
Yeah we got it goin' on, got it goin' on
Girl we got it goin' on
Yeah we got it goin' on, got it goin' on
Don’t it feel so good to be us, ay?
Yeah we got it goin' on, got it goin' on

Finesse Remix - Bruno Mars feat Cardi B | Paghubad Cebuano

[Bersikulo 1: Cardi B]
Ibutang sa ibabaw ang Porsche
Rollie sa akong pulso
Mga diamante sa akong kadena
Cardi B, tul-id stuntin ', dili makasulti kanako nothin'
Nagdako ug giusab ang dula (nakita nimo ako)
Kini ang akong dako nga bronze boogie, nakuha na ang tanan nga mga babaye nga nauyog
Ang akong dagko, tambok nga asno nakuha nila tanan nga mga lalaki nga nagiyan
Nakuha ko gikan sa mga bayrunon sa dolyar, karon gitaod kami nga mga goma
Si Bruno mikanta kanako samtang ako nagsayaw sa sayaw sa kwarta
Aye, flexin 'sa gram sama (aye!)
Dawata ang Lil Jon, okay (okay), okay (okay)
Oh, oo, kami nag-inusara 'sa pagkahiusa, nga' gibayaran (oy!)

[Bersikulo 2: Bruno Mars]
Ooh, dili ba maayo ang atong panagway?
Adunay usa ka rason kung nganong sila nagbantay sa tibuok gabii
Oo, nahibal-an namon nga kami magbalikbalik sa mga ulo hangtud sa kahangturan
Busa karong gabhiona ipahibalo ko kanimo[Pre-Hook: Bruno Mars]
Sa diha nga ako naglakaw 'uban kanimo
Nakita nako ang kausaban sa tibuok kwarto
Baby, mao kana ang imong gibuhat
Dili ang akong anak wala magdula
Ibutang kini sa akong pagsalig
O, basulon kini sa imong pagsukod
Pagsira nga wala'y nakita
Husto kana

[Hook: Bruno Mars]
Nag-uban kami sa drippin 'sa pagkahiusa
Dili kini walay kahulugan
Gikan dinhi drippin 'sa pagkaprangka
Nahibal-an nimo kini, nahibal-an mo kini
Nag-uban kami sa drippin 'sa pagkahiusa
Dili kini walay kahulugan
Gikan dinhi drippin 'sa pagkaprangka
Nahibal-an nimo kini, nahibal-an mo kini[Bersikulo 3: Bruno Mars]
Karon hinay-hinay kini alang kanako nga bata
Tungod kay ako nahigugma sa paagi nga kini gibati sa dihang kita naggaling
Oo, ang atong koneksyon sa ingon magnetic sa salog
Walay makapugong kanato karong gabhiona

[Pre-Hook: Bruno Mars]
Sa diha nga ako naglakaw 'uban kanimo
Nakita nako ang kausaban sa tibuok kwarto
Baby, mao kana ang imong gibuhat
Dili ang akong anak wala magdula
Ibutang kini sa akong pagsalig
O, basulon kini sa imong pagsukod
Pagsira nga wala'y nakita
Husto kana

[Hook: Bruno Mars]
Nag-uban kami sa drippin 'sa pagkahiusa
Dili kini walay kahulugan
Gikan dinhi drippin 'sa pagkaprangka
Nahibal-an nimo kini, nahibal-an mo kini
Nag-uban kami sa drippin 'sa pagkahiusa
Dili kini walay kahulugan
Gikan dinhi drippin 'sa pagkaprangka
Nahibal-an nimo kini, nahibal-an mo kini[Bridge: Bruno Mars ug Cardi B]
Gikuha ni Fellas ang imong mga babaye kung maayo ang imong babaye
Sultihi siya nga siya ang usa, siya ang usa alang sa kinabuhi
Ang mga babaye mag-ilog sa imong mga kauban ug buhaton nato kini nga husto
Kung ikaw naa sa usa nga sama kanako sa hunahuna
Gipanguha namo kini, dayon na kini
Wala ba kini gibati nga maayo kaayo nga mahimo kita, dili?
Gipanguha namo kini, dayon na kini
Ang among anak nga babaye nakuha na
Gipanguha namo kini, dayon na kini
Wala ba kini gibati nga maayo kaayo nga mahimo kita, dili?
Gipanguha namo kini, dayon na kini

[Hook: Bruno Mars]
Nag-uban kami sa drippin 'sa pagkahiusa
Dili kini walay kahulugan
Gikan dinhi drippin 'sa pagkaprangka
Nahibal-an nimo kini, nahibal-an mo kini
Nag-uban kami sa drippin 'sa pagkahiusa
Dili kini walay kahulugan
Gikan dinhi drippin 'sa pagkaprangka
Nahibal-an nimo kini, nahibal-an mo kini[Bridge: Bruno Mars ug Cardi B]
Gikuha ni Fellas ang imong mga babaye kung maayo ang imong babaye
Sultihi siya nga siya ang usa, siya ang usa alang sa kinabuhi
Ang mga babaye mag-ilog sa imong mga kauban ug buhaton nato kini nga husto
Kung ikaw naa sa usa nga sama kanako sa hunahuna
Gipanguha namo kini, dayon na kini
Wala ba kini gibati nga maayo kaayo nga mahimo kita, dili?
Gipanguha namo kini, dayon na kini
Ang among anak nga babaye nakuha na
Gipanguha namo kini, dayon na kini
Wala ba kini gibati nga maayo kaayo nga mahimo kita, dili?
Gipanguha namo kini, dayon na kini[Bersikulo 1: Cardi B]
Ibutang sa ibabaw ang Porsche
Rollie sa akong pulso
Mga diamante sa akong kadena
Cardi B, tul-id stuntin ', dili makasulti kanako nothin'
Nagdako ug giusab ang dula (nakita nimo ako)
Kini ang akong dako nga bronze boogie, nakuha na ang tanan nga mga babaye nga nauyog
Ang akong dagko, tambok nga asno nakuha nila tanan nga mga lalaki nga nagiyan
Nakuha ko gikan sa mga bayrunon sa dolyar, karon gitaod kami nga mga goma
Si Bruno mikanta kanako samtang ako nagsayaw sama sa sayaw sa kwarta
Aye, flexin 'sa gram sama (aye!)
Dawata ang Lil Jon, okay (okay), okay (okay)
Oh, oo, kami nag-inusara 'sa pagkahiusa, nga' gibayaran (oy!)[Bersikulo 2: Bruno Mars]
Ooh, dili ba maayo ang atong panagway?
Adunay usa ka rason kung nganong sila nagbantay sa tibuok gabii
Oo, nahibal-an namon nga kami magbalikbalik sa mga ulo hangtud sa kahangturan
Busa karong gabhiona ipahibalo ko kanimo

[Pre-Hook: Bruno Mars]
Sa diha nga ako naglakaw 'uban kanimo
Nakita nako ang kausaban sa tibuok kwarto
Baby, mao kana ang imong buhaton
Dili ang akong anak wala magdula
Ibutang kini sa akong pagsalig
O, basulon kini sa imong pagsukod
Pagsira nga wala'y nakita
Husto kana

[Hook: Bruno Mars]
Nag-uban kami sa drippin 'sa pagkahiusa
Dili kini walay kahulugan
Gikan dinhi drippin 'sa pagkaprangka
Nahibal-an nimo kini, nahibal-an mo kini
Nag-uban kami sa drippin 'sa pagkahiusa
Dili kini walay kahulugan
Gikan dinhi drippin 'sa pagkaprangka
Nahibal-an nimo kini, nahibal-an mo kini[Bersikulo 3: Bruno Mars]
Karon hinay-hinay kini alang kanako nga bata
Tungod kay ako nahigugma sa paagi nga kini gibati sa dihang kita naggaling
Oo, ang atong koneksyon sa ingon magnetic sa salog
Walay makapugong kanato karong gabhiona

[Pre-Hook: Bruno Mars]
Sa diha nga ako naglakaw 'uban kanimo
Nakita nako ang kausaban sa tibuok kwarto
Baby, mao kana ang imong buhaton
Dili ang akong anak wala magdula
Ibutang kini sa akong pagsalig
O, basulon kini sa imong pagsukod
Pagsira nga wala'y nakita
Husto kana

[Hook: Bruno Mars]
Nag-uban kami sa drippin 'sa pagkahiusa
Dili kini walay kahulugan
Gikan dinhi drippin 'sa pagkaprangka
Nahibal-an nimo kini, nahibal-an mo kini
Nag-uban kami sa drippin 'sa pagkahiusa
Dili kini walay kahulugan
Gikan dinhi drippin 'sa pagkaprangka
Nahibal-an nimo kini, nahibal-an mo kini

[Bridge: Bruno Mars ug Cardi B]
Gikuha ni Fellas ang imong mga babaye kung maayo ang imong babaye
Sultihi siya nga siya ang usa, siya ang usa alang sa kinabuhi
Ang mga babaye mag-ilog sa imong mga kauban ug buhaton nato kini nga husto
Kung ikaw naa sa usa nga sama kanako sa hunahuna
Gipanguha namo kini, dayon na kini


Mais de sanderlei.com.br

Música - Song
Em alta - Trends - Hot Videos
Tudo que rola no mundo musical, incluindo Billboard hot 100, música brasileira e muito mais.

PDF Domínio Público
Livros em PDF para Download
Lista completa de Livros em PDF para Download em Domínio Público

Just Go - Viagem Volta ao Mundo
#JustGo - Sanderlei Silveira