MENU

Lời bài hát

Finesse Remix - Dịch sang tiếng Việt - Bruno Mars feat Cardi B


Tradução em Português
Traducción al Español
Übersetzung auf Deutsch
перевод по-русски
Nederlandse Vertaling
Tłumaczenie Polskie
Dịch sang tiếng Việt
ترجمه به فارسی
Traduction en Français
Traduzione in Italiano
English Version

Finesse Remix - Bruno Mars feat Cardi B | Lời bài hát

[Verse 1: Cardi B]
Drop top Porsche
Rollie on my wrist
Diamonds up and down my chain
Cardi B, straight stuntin’, can’t tell me nothin’
Bossed up and I changed the game (you see me)
It’s my big bronze boogie, got all them girls shook
My big, fat ass got all them boys hooked
I went from dollar bills, now we poppin’ rubber bands
Bruno sang to me while I do my money dance like
Aye, flexin’ on the gram like (aye!)
Hit the Lil Jon, okay (okay), okay (okay)
Oh, yeah we drippin’ in finesse, getting’ paid (ow!)

[Verse 2: Bruno Mars]
Ooh, don’t we look good together?
There’s a reason why they watch all night long
Yeah, I know we’ll turn heads forever
So tonight I’m gonna show you off[Pre-Hook: Bruno Mars]
When I’m walkin' with you
I watch the whole room change
Baby, that’s what you do
No my baby don’t play
Blame it on my confidence
Oh, blame it on your measurements
Shut that shit down on sight
That’s right

[Hook: Bruno Mars]
We out here drippin' in finesse
It don’t make no sense
Out here drippin' in finesse
You know it, you know it
We out here drippin' in finesse
It don’t make no sense
Out here drippin' in finesse
You know it, you know it[Verse 3: Bruno Mars]
Now slow it down for me baby
‘Cause I love the way it feels when we grind
Yeah, our connection’s so magnetic on the floor
Nothing can stop us tonight

[Pre-Hook: Bruno Mars]
When I’m walkin' with you
I watch the whole room change
Baby, that’s what you do
No my baby don’t play
Blame it on my confidence
Oh, blame it on your measurements
Shut that shit down on sight
That’s right[Hook: Bruno Mars]
We out here drippin' in finesse
It don’t make no sense
Out here drippin' in finesse
You know it, you know it
We out here drippin' in finesse
It don’t make no sense
Out here drippin' in finesse
You know it, you know it

[Bridge: Bruno Mars & Cardi B]
Fellas grab your ladies if your lady fine
Tell her she the one, she the one for life
Ladies grab your fellas and let’s do this right
If you’re on one like me in mind
Yeah we got it goin' on, got it goin' on
Don’t it feel so good to be us, ay?
Yeah we got it goin' on, got it goin' on
Girl we got it goin' on
Yeah we got it goin' on, got it goin' on
Don’t it feel so good to be us, ay?
Yeah we got it goin' on, got it goin' on[Hook: Bruno Mars]
We out here drippin' in finesse
It don’t make no sense
Out here drippin' in finesse
You know it, you know it
We out here drippin' in finesse
It don’t make no sense
Out here drippin' in finesse
You know it, you know it

[Bridge: Bruno Mars & Cardi B]
Fellas grab your ladies if your lady fine
Tell her she the one, she the one for life
Ladies grab your fellas and let’s do this right
If you’re on one like me in mind
Yeah we got it goin' on, got it goin' on
Don’t it feel so good to be us, ay?
Yeah we got it goin' on, got it goin' on
Girl we got it goin' on
Yeah we got it goin' on, got it goin' on
Don’t it feel so good to be us, ay?
Yeah we got it goin' on, got it goin' on

[Verse 1: Cardi B]
Drop top Porsche
Rollie on my wrist
Diamonds up and down my chain
Cardi B, straight stuntin’, can’t tell me nothin’
Bossed up and I changed the game (you see me)
It’s my big bronze boogie, got all them girls shook
My big, fat ass got all them boys hooked
I went from dollar bills, now we poppin’ rubber bands
Bruno sang to me while I do my money dance like
Aye, flexin’ on the gram like (aye!)
Hit the Lil Jon, okay (okay), okay (okay)
Oh, yeah we drippin’ in finesse, getting’ paid (ow!)

[Verse 2: Bruno Mars]
Ooh, don’t we look good together?
There’s a reason why they watch all night long
Yeah, I know we’ll turn heads forever
So tonight I’m gonna show you off

[Pre-Hook: Bruno Mars]
When I’m walkin' with you
I watch the whole room change
Baby, that’s what you do
No my baby don’t play
Blame it on my confidence
Oh, blame it on your measurements
Shut that shit down on sight
That’s right

[Hook: Bruno Mars]
We out here drippin' in finesse
It don’t make no sense
Out here drippin' in finesse
You know it, you know it
We out here drippin' in finesse
It don’t make no sense
Out here drippin' in finesse
You know it, you know it[Verse 3: Bruno Mars]
Now slow it down for me baby
‘Cause I love the way it feels when we grind
Yeah, our connection’s so magnetic on the floor
Nothing can stop us tonight

[Pre-Hook: Bruno Mars]
When I’m walkin' with you
I watch the whole room change
Baby, that’s what you do
No my baby don’t play
Blame it on my confidence
Oh, blame it on your measurements
Shut that shit down on sight
That’s right

[Hook: Bruno Mars]
We out here drippin' in finesse
It don’t make no sense
Out here drippin' in finesse
You know it, you know it
We out here drippin' in finesse
It don’t make no sense
Out here drippin' in finesse
You know it, you know it

[Bridge: Bruno Mars & Cardi B]
Fellas grab your ladies if your lady fine
Tell her she the one, she the one for life
Ladies grab your fellas and let’s do this right
If you’re on one like me in mind
Yeah we got it goin' on, got it goin' on
Don’t it feel so good to be us, ay?
Yeah we got it goin' on, got it goin' on
Girl we got it goin' on
Yeah we got it goin' on, got it goin' on
Don’t it feel so good to be us, ay?
Yeah we got it goin' on, got it goin' on[Hook: Bruno Mars]
We out here drippin' in finesse
It don’t make no sense
Out here drippin' in finesse
You know it, you know it
We out here drippin' in finesse
It don’t make no sense
Out here drippin' in finesse
You know it, you know it

[Bridge: Bruno Mars & Cardi B]
Fellas grab your ladies if your lady fine
Tell her she the one, she the one for life
Ladies grab your fellas and let’s do this right
If you’re on one like me in mind
Yeah we got it goin' on, got it goin' on
Don’t it feel so good to be us, ay?
Yeah we got it goin' on, got it goin' on
Girl we got it goin' on
Yeah we got it goin' on, got it goin' on
Don’t it feel so good to be us, ay?
Yeah we got it goin' on, got it goin' on

Finesse Remix - Bruno Mars feat Cardi B | Dịch sang tiếng Việt

[Câu 1: Cardi B]
Thả đầu Porsche
Rollie trên cổ tay tôi
Kim cương lên và xuống dây chuyền của tôi
Cardi B, stuntin thẳng, không thể nói với tôi nothin '
Bossed lên và tôi đã thay đổi các trò chơi (bạn nhìn thấy tôi)
Đó là chiếc boogie đồng thau lớn của tôi, đã nhận tất cả các cô gái lắc
Lớn của tôi, chất béo ass có tất cả các chàng trai nối
Tôi đã đi từ hóa đơn đô la, bây giờ chúng tôi poppin 'ban nhạc cao su
Bruno đã hát cho tôi trong khi tôi nhảy múa như
Aye, flexin 'trên gram như (aye!)
Lượt Lil Jon, okay (okay), okay (okay)
Oh, yeah chúng tôi drippin 'trong sự tinh tế, nhận được' trả tiền (ow!)

[Câu 2: Bruno Mars]
Ooh, chúng ta có nhìn tốt không?
Có một lý do tại sao họ xem cả đêm dài
Yeah, tôi biết chúng ta sẽ quay đầu mãi
Tối nay tôi sẽ cho bạn thấy

[Tiền Hook: Bruno Mars]
Khi tôi đi cùng bạn
Tôi xem toàn bộ thay đổi phòng
Em bé, đó là những gì em làm
Không con tôi không chơi
Đổ lỗi cho sự tự tin của tôi
Oh, đổ lỗi cho nó đo lường của bạn
Tắt mà nhìn xuống
Đúng rồi[Hook: Bruno Mars]
Chúng tôi ở đây drippin 'trong sự tinh tế
Nó không có ý nghĩa
Ra ở đây drippin 'trong sự tinh tế
Bạn biết nó, bạn biết nó
Chúng tôi ở đây drippin 'trong sự tinh tế
Nó không có ý nghĩa
Ra ở đây drippin 'trong sự tinh tế
Bạn biết nó, bạn biết nó

[Câu 3: Bruno Mars]
Bây giờ làm chậm nó xuống cho tôi con
Bởi vì tôi yêu cách nó cảm nhận khi chúng tôi xay
Vâng, kết nối của chúng tôi rất nhạy trên sàn nhà
Không gì có thể ngăn chúng tôi tối nay

[Tiền Hook: Bruno Mars]
Khi tôi đi cùng bạn
Tôi xem toàn bộ thay đổi phòng
Em bé, đó là những gì em làm
Không con tôi không chơi
Đổ lỗi cho sự tự tin của tôi
Oh, đổ lỗi cho nó đo lường của bạn
Tắt mà nhìn xuống
Đúng rồi[Hook: Bruno Mars]
Chúng tôi ở đây drippin 'trong sự tinh tế
Nó không có ý nghĩa
Ra ở đây drippin 'trong sự tinh tế
Bạn biết nó, bạn biết nó
Chúng tôi ở đây drippin 'trong sự tinh tế
Nó không có ý nghĩa
Ra ở đây drippin 'trong sự tinh tế
Bạn biết nó, bạn biết nó

[Cầu: Bruno Mars & Cardi B]
Fellas lấy phụ nữ của bạn nếu bạn gái của bạn tốt
Nói cho cô ấy biết cô ấy, cô ấy là người duy nhất của cuộc đời
Phụ nữ lấy bạn trai của bạn và chúng ta hãy làm đúng
Nếu bạn đang ở trên một như tôi trong tâm trí
Vâng chúng tôi đã nhận nó goin ', nó đi về
Không cảm thấy tốt như thế nào khi được là chúng tôi chứ?
Vâng chúng tôi đã nhận nó goin ', nó đi về
Cô gái chúng tôi đã nhận nó goin 'trên
Vâng chúng tôi đã nhận nó goin ', nó đi về
Không cảm thấy tốt như thế nào khi được là chúng tôi chứ?
Vâng chúng tôi đã nhận nó goin ', nó đi về[Hook: Bruno Mars]
Chúng tôi ở đây drippin 'trong sự tinh tế
Nó không có ý nghĩa
Ra ở đây drippin 'trong sự tinh tế
Bạn biết nó, bạn biết nó
Chúng tôi ở đây drippin 'trong sự tinh tế
Nó không có ý nghĩa
Ra ở đây drippin 'trong sự tinh tế
Bạn biết nó, bạn biết nó

[Cầu: Bruno Mars & Cardi B]
Fellas lấy phụ nữ của bạn nếu bạn gái của bạn tốt
Nói cho cô ấy biết cô ấy, cô ấy là người duy nhất của cuộc đời
Phụ nữ lấy bạn trai của bạn và chúng ta hãy làm đúng
Nếu bạn đang ở trên một như tôi trong tâm trí
Vâng chúng tôi đã nhận nó goin ', nó đi về
Không cảm thấy tốt như thế nào khi được là chúng tôi chứ?
Vâng chúng tôi đã nhận nó goin ', nó đi về
Cô gái chúng tôi đã nhận nó goin 'trên
Vâng chúng tôi đã nhận nó goin ', nó đi về
Không cảm thấy tốt như thế nào khi được là chúng tôi chứ?
Vâng chúng tôi đã nhận nó goin ', nó đi về

[Câu 1: Cardi B]
Thả đầu Porsche
Rollie trên cổ tay tôi
Kim cương lên và xuống dây chuyền của tôi
Cardi B, stuntin thẳng, không thể nói với tôi nothin '
Bossed lên và tôi đã thay đổi các trò chơi (bạn nhìn thấy tôi)
Đó là chiếc boogie đồng thau lớn của tôi, đã nhận tất cả các cô gái lắc
Lớn của tôi, chất béo ass có tất cả các chàng trai nối
Tôi đã đi từ hóa đơn đô la, bây giờ chúng tôi poppin 'ban nhạc cao su
Bruno đã hát cho tôi trong khi tôi nhảy múa như
Aye, flexin 'trên gram như (aye!)
Lượt Lil Jon, okay (okay), okay (okay)
Oh, yeah chúng tôi drippin 'trong sự tinh tế, nhận được' trả tiền (ow!)

[Câu 2: Bruno Mars]
Ooh, chúng ta có nhìn tốt không?
Có một lý do tại sao họ xem cả đêm dài
Yeah, tôi biết chúng ta sẽ quay đầu mãi
Tối nay tôi sẽ cho bạn thấy

[Tiền Hook: Bruno Mars]
Khi tôi đi cùng bạn
Tôi xem toàn bộ thay đổi phòng
Em bé, đó là những gì em làm
Không con tôi không chơi
Đổ lỗi cho sự tự tin của tôi
Oh, đổ lỗi cho nó đo lường của bạn
Tắt mà nhìn xuống
Đúng rồi

[Hook: Bruno Mars]
Chúng tôi ở đây drippin 'trong sự tinh tế
Nó không có ý nghĩa
Ra ở đây drippin 'trong sự tinh tế
Bạn biết nó, bạn biết nó
Chúng tôi ở đây drippin 'trong sự tinh tế
Nó không có ý nghĩa
Ra ở đây drippin 'trong sự tinh tế
Bạn biết nó, bạn biết nó[Câu 3: Bruno Mars]
Bây giờ làm chậm nó xuống cho tôi con
Bởi vì tôi yêu cách nó cảm nhận khi chúng tôi xay
Vâng, kết nối của chúng tôi rất nhạy trên sàn nhà
Không gì có thể ngăn chúng tôi tối nay

[Tiền Hook: Bruno Mars]
Khi tôi đi cùng bạn
Tôi xem toàn bộ thay đổi phòng
Em bé, đó là những gì em làm
Không con tôi không chơi
Đổ lỗi cho sự tự tin của tôi
Oh, đổ lỗi cho nó đo lường của bạn
Tắt mà nhìn xuống
Đúng rồi

[Hook: Bruno Mars]
Chúng tôi ở đây drippin 'trong sự tinh tế
Nó không có ý nghĩa
Ra ở đây drippin 'trong sự tinh tế
Bạn biết nó, bạn biết nó
Chúng tôi ở đây drippin 'trong sự tinh tế
Nó không có ý nghĩa
Ra ở đây drippin 'trong sự tinh tế
Bạn biết nó, bạn biết nó

[Cầu: Bruno Mars & Cardi B]
Fellas lấy phụ nữ của bạn nếu bạn gái của bạn tốt
Nói cho cô ấy biết cô ấy, cô ấy là người duy nhất của cuộc đời
Phụ nữ lấy bạn trai của bạn và chúng ta hãy làm đúng
Nếu bạn đang ở trên một như tôi trong tâm trí
Vâng chúng tôi đã nhận nó goin ', nó đi về


Mais de sanderlei.com.br

Música - Song
Em alta - Trends - Hot Videos
Tudo que rola no mundo musical, incluindo Billboard hot 100, música brasileira e muito mais.

PDF Domínio Público
Livros em PDF para Download
Lista completa de Livros em PDF para Download em Domínio Público

Just Go - Viagem Volta ao Mundo
#JustGo - Sanderlei Silveira