MENU

Letra da Música - Maneno Nyimbo

Eu Pago - Mr Bow


Top 1 Brasil: Anitta - Machika - J Balvin
Top 1 Viral: God's Plan - Drake
Movimiento Naranja
WAZE - Karma

Eu Pago - Mr Bow | Letra da Música

Mariazinha utani bissa hi masotcwa
Mariazinha utani bissa hi masotcwa
Mariazinha utani bissa hi mapoyiso
Mariazinha utani bissa hi mapoyiso


Ama chonguelo yaku mama
Nima hleku yawena mama
Ama tswukelo yaku mama
Ni xissuti xawena manoPhela hitaza hiku phakata
Hitoza hiku phakata

Loko tsimba kapulana phe vo rhila vanuna vamuganga lowo
Uyambala mini saia to rhila tondota tamuganga lowo

Phela hitaza hiku phakata
Hitoza hiku phakataAtimova se ta txayissano
Vavanuna se vatxayissano
Avafauna se vatxayissano
Nambi se vavasati txayissana

Hiku languta wena
Va languta wena

Aloko ukulele bwekenhe bwekenhe bwekenhe
bwekenhe bwekenhe bwekenhe

Queres comer o quê? Pago
Beber o quê ? Pago
Dormir aonde? Pago
Tomar o quê? Pago
Geladinha pago Maria
Um shortinho pago Maria
Um whiskinho pago maria
Tudo o que quer pago MarianoNitaza hi heta namu holo nitatsakissa wena
Nitadla ni male ya xitiki nitatsakissa wena

Mariazinha utani bissa hi masotcwa
Mariazinha utani bissa hi masotcwa
Mariazinha utani bissa hi mapoyiso
Mariazinha utani bissa hi mapoyiso
Ama chonguelo yaku mama
Nima hleku yawena mama
Ama tswukelo yaku mama
Ni xissuti xawena mano

Phela hitaza hiku phakata
Hitoza hiku phakata

Loko tsimba kapulana phe vo rhila vanuna vamuganga lowo
Uyambala mini saia to rhila tondota tamuganga lowo

Phela hitaza hiku phakata
Hitoza hiku phakataAtimova se ta txayissano
Vavanuna se vatxayissano
Avafauna se vatxayissano
Nambi se vavasati txayissana

Hiku languta wena
Va languta wena

Aloko ukulele bwekenhe bwekenhe bwekenhe
bwekenhe bwekenhe bwekenhe

Queres comer o quê? Pago
Beber o quê ? Pago
Dormir aonde? Pago
Tomar o quê? Pago
Geladinha pago Maria
Um shortinho pago Maria
Um whiskinho pago maria
Tudo o que quer pago Mariano


Mais de sanderley.com

Música - Song
Em alta - Trends - Hot Videos
Tudo que rola no mundo musical, incluindo Billboard hot 100, música brasileira e muito mais.

PDF Domínio Público
Livros em PDF para Download
Lista completa de Livros em PDF para Download em Domínio Público

Just Go - Viagem Volta ao Mundo
#JustGo - Sanderlei Silveira