MENU

Երգերի բառերը

Դեր Զոր - Հայերեն թարգմանությունը - ՍիրուշոTradução em Português
Traducción al Español
English Translation
English and Armenian Version
Documentary

Der Zor - Sirusho

Sometimes I think I can hear the crying of the million souls
I hear the heartbeat of the nation lost in deserts of Der Zor
I left my home far away

In a desert far away

Dle Yaman

A girl sings
Յայրս, յայրս կը սորվեցնէր մեզի,
Մայրս, մայրս որ կ՝երգէր ինծի,
Մեծ յայրս, յայրս ըսաւ որ չմոռնամ անցեալս, տունս եւ իմ անունս հայգական

I've walk the silent road of terror, I've seen rivers all of pain
The roads of nowhere was the only path that I was forced to take
I left my home far away
In a desert far away

Dle Yaman

A girl sings
Յայրս, յայրս կը սորվեցնէր մեզի,
Մայրս, մայրս որ կ՝երգէր ինծի,
Մեծ յայրս, յայրս ըսաւ որ չմոռնամ անցեալս, տունս եւ իմ անունս հայգական
Դեր Զոր - Հայերեն թարգմանությունը - Սիրուշո

Երբեմն ես լսում եմ միլիոնավոր հոգիների լացը
Ես լսում եմ մի ամբողջ ազգի սրտի զարկը, այն ազգի, ով կորավ Դեր Ձորի անապատներում
Ես թողել եմ տունս հեռու-հեռվում
Մի հեռավոր անապատում

Խոր
Մի աղջիկ երգում է
Յայրս, յայրս կը սորվեցնէր մեզի,
Մայրս, մայրս որ կ՝երգէր ինծի,
Մեծ յայրս, յայրս ըսաւ որ չմոռնամ անցեալս, տունս եւ իմ անունս հայգական

Ես քայլել եմ սարսափի լուռ ճանապարհով, ես տեսել եմ գետերի ցավը
Անհասցե ճամփաները միակ ուղին էին, որով ես ստիպված էի քայլել
Ես թողել եմ տունս հեռու-հեռվում
Մի հեռավոր անապատում

Խոր
Մի աղջիկ երգում է
Յայրս, յայրս կը սորվեցնէր մեզի,
Մայրս, մայրս որ կ՝երգէր ինծի,
Մեծ յայրս, յայրս ըսաւ որ չմոռնամ անցեալս, տունս եւ իմ անունս հայգականMais de sanderlei.com.br

Letras de Músicas - Երգերի բառերը
Ex Billboard - Lista Completa
Lista completa de música que passaram pela Billboard Hot 100.

Letras de Músicas - Երգերի բառերը
Praying - Tradução em Português - Kesha
Well, you almost had me fooled. Told me that I was nothing without you Oh, but

Letras de Músicas - Երգերի բառերը
Top 5 - Recomendadas
Despacito Remix, I'm The One, That's What I Like, Something Just Like This e Swish Swish

PDF Domínio Público
Livros em PDF para Download
Lista completa de Livros em PDF para Download em Domínio Público

Poemas - Poesia
Amor é fogo que arde sem se ver - Luís Vaz de Camões
Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói, e não se sente; é um contentamento descontente, é dor que desatina

#JustGo - Viagem Volta ao Mundo
Just Go #JustGo - Sanderlei Silveira

História Resumo
História em 1 Minuto
Cronologia do Universo | Cronologia da Terra | Pré-História | Idade Antiga | Idade das Religiões

Letras de Músicas - Երգերի բառերը
Migos - Lista Completa
To Hotty | Slippery | T-Shirt | What the Price | Look At My Dab