MENU

Song Lyrics

Sick Boy - Paghubad Cebuano - The Chainsmokers


Tradução em Português
Traducción al Español
Übersetzung auf Deutsch
перевод по-русски
Nederlandse Vertaling
Tłumaczenie Polskie
Dịch sang tiếng Việt
ترجمه به فارسی
Traduction en Français
Traduzione in Italiano
Svensk översättning
Oversettelse til Norsk
Oversættelse til Dansk
Käännöksen suomeksi
翻訳 日本語で
翻譯 中文
한국어로 번역
Türkçeye Tercüme
Magyar fordítás
Превод на српском
Український переклад
Paghubad Cebuano
Hrvatski prijevod
Český překlad
English Version

Sick Boy - The Chainsmokers | Song Lyrics

[Verse 1]
I'm from the East side of America
Where we choose pride over character
And we can pick sides but this is us, this is us, this is
I live on the West side of America
Where they spin lies into fairy dust
And we can pick sides, but this is us, this is us, this is

[Pre-Chorus]
And don't believe the narcissism
When everyone projects
And expects you to listen to 'em
Make no mistake, I live in a prison
That I build myself, it is my religion
And they say that I am the sick boy
Easy to say, when you don't take the risk, boy
Welcome to the narcissism
We're united under our indifference[Chorus]
And I'm from the East side of America
Where we desensitize by hysteria
And we can pick sides, but this is us, this is us, this is
I live on the West side of America
Where they spin lies into fairy dust
And we can pick sides, but this is us, this is us, this is

[Post-Chorus]
I am, I am, I am the sick boy
I am, I am, I am the sick boy
They say that I am the sick boy
They say that I am the sick boy
And they call me the sick boy[Chorus]
And don't believe the narcissism
When everyone projects
And expects you to listen to 'em
Make no mistake, I live in a prison
That I build myself, it is my religion
And they say that I am the sick boy
Easy to say, when you don't take the risk, boy
Welcome to the narcissism
We're united under our indifference

[Bridge]
Feed yourself with my life's work
How many likes is my life worth?
Feed yourself with my life's work
How many likes is my life worth?
Feed yourself with my life's work
How many likes is my life worth?
Feed yourself on my life's work
How many likes is my life worth?[Chorus]
And I'm from the East side of America
I am the, I am the, I am the sick boy
I live on the West side of America
I am the, I am the, I am the sick boy
And I'm from the East side of America
They say that I am the sick boy
I live on the West side of America
They call me the sick boy
I am the, I am the, I am the sick boy
I am the, I am the, I am the sick boy
They say that I am the sick boy
They call me the sick boy

[Bridge]
Feed yourself with my life's work
How many likes is my life worth?
Feed yourself with my life's work
How many likes is my life worth?
Feed yourself with my life's work
How many likes is my life worth?
Feed yourself on my life's work
How many likes is my life worth?

[Chorus]
And I'm from the East side of America
I am the, I am the, I am the sick boy
I live on the West side of America
I am the, I am the, I am the sick boy
And I'm from the East side of America
They say that I am the sick boy
I live on the West side of America
They call me the sick boy
I am the, I am the, I am the sick boy
I am the, I am the, I am the sick boy
They say that I am the sick boy
They call me the sick boy

Sick Boy - The Chainsmokers | Paghubad Cebuano

[Bersikulo 1]
Ako gikan sa Sidlakang bahin sa Amerika
Diin atong gipili ang garbo tungod sa kinaiya
Ug mahimo kitang mopili sa mga kilid apan mao kini kanato, kini kita, kini mao
Nagpuyo ako sa Kasadpang bahin sa Amerika
Diin sila magsulip sa mga abog
Ug mahimo kitang mopili, apan mao kini kita, kini kita, kini mao

[Pre-Chorus]
Ug ayaw pagtoo sa pagpaantus
Sa diha nga ang tanan nga mga proyekto
Ug nagpaabut kanimo sa pagpaminaw sa 'em
Ayaw kasala, nagpuyo ko sa bilanggoan
Nga ako nagtukod sa akong kaugalingon, kini ang akong relihiyon
Ug sila miingon nga ako ang masakiton nga bata
Sayon nga isulti, kung dili ka makahimo niini, anak
Pag-abiabi sa narcissism
Nagkahiusa kita ubos sa atong walay pagtagad[Chorus]
Ug ako gikan sa Sidlakang bahin sa Amerika
Diin kita mahanaw pinaagi sa histeria
Ug mahimo kitang mopili, apan mao kini kita, kini kita, kini mao
Nagpuyo ako sa Kasadpang bahin sa Amerika
Diin sila magsulip sa mga abog
Ug mahimo kitang mopili, apan mao kini kita, kini kita, kini mao

[Post-Chorus]
Ako mao ang, ako mao ang, ako ang masakiton nga bata
Ako mao ang, ako mao ang, ako ang masakiton nga bata
Sila miingon nga ako ang masakiton nga bata
Ug gitawag nila ako nga masakiton nga batang lalaki[Chorus]
Ug ayaw pagtoo sa pagpaantus
Sa diha nga ang tanan nga mga proyekto
Ug nagpaabut kanimo sa pagpaminaw sa 'em
Ayaw kasala, nagpuyo ko sa bilanggoan
Nga ako nagtukod sa akong kaugalingon, kini ang akong relihiyon
Ug sila miingon nga ako ang masakiton nga bata
Sayon nga isulti, kung dili ka makahimo niini, anak
Pag-abiabi sa narcissism
Nagkahiusa kita ubos sa atong walay pagtagad

[Bridge]
Pakan-a ang imong kaugalingon sa buhat sa akong kinabuhi
Pila ang gusto sa akong kinabuhi nga bili?
Pakan-a ang imong kaugalingon sa buhat sa akong kinabuhi
Pila ang gusto sa akong kinabuhi nga bili?
Pakan-a ang imong kaugalingon sa buhat sa akong kinabuhi
Pila ang gusto sa akong kinabuhi nga bili?
Pakan-a ang imong kaugalingon sa buhat sa akong kinabuhi
Pila ang gusto sa akong kinabuhi nga bili?[Chorus]
Ug ako gikan sa Sidlakang bahin sa Amerika
Ako mao ang, ako mao ang, ako ang masakiton nga bata
Nagpuyo ako sa Kasadpang bahin sa Amerika
Ako mao ang, ako mao ang, ako ang masakiton nga bata
Ug ako gikan sa Sidlakang bahin sa Amerika
Sila miingon nga ako ang masakiton nga bata
Nagpuyo ako sa Kasadpang bahin sa Amerika
Gitawag nila ako nga masakiton nga batang lalaki
Ako mao ang, ako mao ang, ako ang masakiton nga bata
Ako mao ang, ako mao ang, ako ang masakiton nga bata
Sila miingon nga ako ang masakiton nga bata
Gitawag nila ako nga masakiton nga batang lalaki


Mais de sanderlei.com.br

Música - Song
Em alta - Trends - Hot Videos
Tudo que rola no mundo musical, incluindo Billboard hot 100, música brasileira e muito mais.

PDF Domínio Público
Livros em PDF para Download
Lista completa de Livros em PDF para Download em Domínio Público

Just Go - Viagem Volta ao Mundo
#JustGo - Sanderlei Silveira