MENU

Tekst piosenki

Sick Boy - Tłumaczenie Polskie - The Chainsmokers


Tradução em Português
Traducción al Español
Übersetzung auf Deutsch
перевод по-русски
Nederlandse Vertaling
Tłumaczenie Polskie
Dịch sang tiếng Việt
ترجمه به فارسی
Traduction en Français
Traduzione in Italiano
English Version

Sick Boy - The Chainsmokers | Tekst piosenki

[Verse 1]
I'm from the East side of America
Where we choose pride over character
And we can pick sides but this is us, this is us, this is
I live on the West side of America
Where they spin lies into fairy dust
And we can pick sides, but this is us, this is us, this is

[Pre-Chorus]
And don't believe the narcissism
When everyone projects
And expects you to listen to 'em
Make no mistake, I live in a prison
That I build myself, it is my religion
And they say that I am the sick boy
Easy to say, when you don't take the risk, boy
Welcome to the narcissism
We're united under our indifference[Chorus]
And I'm from the East side of America
Where we desensitize by hysteria
And we can pick sides, but this is us, this is us, this is
I live on the West side of America
Where they spin lies into fairy dust
And we can pick sides, but this is us, this is us, this is

[Post-Chorus]
I am, I am, I am the sick boy
I am, I am, I am the sick boy
They say that I am the sick boy
They say that I am the sick boy
And they call me the sick boy[Chorus]
And don't believe the narcissism
When everyone projects
And expects you to listen to 'em
Make no mistake, I live in a prison
That I build myself, it is my religion
And they say that I am the sick boy
Easy to say, when you don't take the risk, boy
Welcome to the narcissism
We're united under our indifference

[Bridge]
Feed yourself with my life's work
How many likes is my life worth?
Feed yourself with my life's work
How many likes is my life worth?
Feed yourself with my life's work
How many likes is my life worth?
Feed yourself on my life's work
How many likes is my life worth?[Chorus]
And I'm from the East side of America
I am the, I am the, I am the sick boy
I live on the West side of America
I am the, I am the, I am the sick boy
And I'm from the East side of America
They say that I am the sick boy
I live on the West side of America
They call me the sick boy
I am the, I am the, I am the sick boy
I am the, I am the, I am the sick boy
They say that I am the sick boy
They call me the sick boy

[Bridge]
Feed yourself with my life's work
How many likes is my life worth?
Feed yourself with my life's work
How many likes is my life worth?
Feed yourself with my life's work
How many likes is my life worth?
Feed yourself on my life's work
How many likes is my life worth?

[Chorus]
And I'm from the East side of America
I am the, I am the, I am the sick boy
I live on the West side of America
I am the, I am the, I am the sick boy
And I'm from the East side of America
They say that I am the sick boy
I live on the West side of America
They call me the sick boy
I am the, I am the, I am the sick boy
I am the, I am the, I am the sick boy
They say that I am the sick boy
They call me the sick boy

Sick Boy - The Chainsmokers | Tłumaczenie Polskie

[Werset 1]
Jestem ze wschodniej strony Ameryki
Gdzie wybieramy dumę z charakteru
I możemy wybrać strony, ale to my, to my, to jest to
Mieszkam po zachodniej stronie Ameryki
Tam, gdzie wirują, leży w bajkowym prochu
I możemy wybrać strony, ale to my, to my, to jest

[Pre-Chorus]
I nie wierz w ten narcyzm
Kiedy wszyscy projektują
I oczekuje, że ich wysłuchasz
Nie popełnij błędu, mieszkam w więzieniu
Że buduję siebie, to jest moja religia
I mówią, że jestem chorym chłopcem
Łatwo powiedzieć, kiedy nie ryzykujesz, chłopcze
Witamy w narcyźmie
Jesteśmy zjednoczeni pod naszą obojętnością[Chór]
A ja jestem ze wschodniej strony Ameryki
Gdzie odczuwamy histerię
I możemy wybrać strony, ale to my, to my, to jest
Mieszkam po zachodniej stronie Ameryki
Tam, gdzie wirują, leży w bajkowym prochu
I możemy wybrać strony, ale to my, to my, to jest

[Post-Chorus]
Jestem, jestem, jestem chorym chłopcem
Jestem, jestem, jestem chorym chłopcem
Mówią, że jestem chorym chłopcem
Mówią, że jestem chorym chłopcem
I nazywają mnie chorym chłopcem[Chór]
I nie wierz w ten narcyzm
Kiedy wszyscy projektują
I oczekuje, że ich wysłuchasz
Nie popełnij błędu, mieszkam w więzieniu
Że buduję siebie, to jest moja religia
I mówią, że jestem chorym chłopcem
Łatwo powiedzieć, kiedy nie ryzykujesz, chłopcze
Witamy w narcyźmie
Jesteśmy zjednoczeni pod naszą obojętnością

[Most]
Nakarm się pracą mojego życia
Ile polubień jest warte moje życie?
Nakarm się pracą mojego życia
Ile polubień jest warte moje życie?
Nakarm się pracą mojego życia
Ile polubień jest warte moje życie?
Nakarm się pracą mojego życia
Ile polubień jest warte moje życie?[Chór]
A ja jestem ze wschodniej strony Ameryki
Jestem, jestem, jestem chorym chłopcem
Mieszkam po zachodniej stronie Ameryki
Jestem, jestem, jestem chorym chłopcem
A ja jestem ze wschodniej strony Ameryki
Mówią, że jestem chorym chłopcem
Mieszkam po zachodniej stronie Ameryki
Nazywają mnie chorym chłopcem
Jestem, jestem, jestem chorym chłopcem
Jestem, jestem, jestem chorym chłopcem
Mówią, że jestem chorym chłopcem
Nazywają mnie chorym chłopcem


Mais de sanderlei.com.br

Música - Song
Em alta - Trends - Hot Videos
Tudo que rola no mundo musical, incluindo Billboard hot 100, música brasileira e muito mais.

PDF Domínio Público
Livros em PDF para Download
Lista completa de Livros em PDF para Download em Domínio Público

Just Go - Viagem Volta ao Mundo
#JustGo - Sanderlei Silveira