MENU

kanta lyrics

Sick Boy - Pagsasalin para sa Filipino - The Chainsmokers


Tradução em Português
Traducción al Español
Übersetzung auf Deutsch
перевод по-русски
Nederlandse Vertaling
Tłumaczenie Polskie
Dịch sang tiếng Việt
ترجمه به فارسی
Traduction en Français
Traduzione in Italiano
Svensk översättning
Oversettelse til Norsk
Oversættelse til Dansk
Käännöksen suomeksi
翻訳 日本語で
翻譯 中文
한국어로 번역
Türkçeye Tercüme
Magyar fordítás
Превод на српском
Український переклад
Paghubad Cebuano
Hrvatski prijevod
Český překlad
Slovenský preklad
Íslensk þýðing
Pagsasalin para sa Filipino
Eesti tõlge
English Version

Sick Boy - The Chainsmokers | kanta lyrics

[Verse 1]
I'm from the East side of America
Where we choose pride over character
And we can pick sides but this is us, this is us, this is
I live on the West side of America
Where they spin lies into fairy dust
And we can pick sides, but this is us, this is us, this is

[Pre-Chorus]
And don't believe the narcissism
When everyone projects
And expects you to listen to 'em
Make no mistake, I live in a prison
That I build myself, it is my religion
And they say that I am the sick boy
Easy to say, when you don't take the risk, boy
Welcome to the narcissism
We're united under our indifference[Chorus]
And I'm from the East side of America
Where we desensitize by hysteria
And we can pick sides, but this is us, this is us, this is
I live on the West side of America
Where they spin lies into fairy dust
And we can pick sides, but this is us, this is us, this is

[Post-Chorus]
I am, I am, I am the sick boy
I am, I am, I am the sick boy
They say that I am the sick boy
They say that I am the sick boy
And they call me the sick boy[Chorus]
And don't believe the narcissism
When everyone projects
And expects you to listen to 'em
Make no mistake, I live in a prison
That I build myself, it is my religion
And they say that I am the sick boy
Easy to say, when you don't take the risk, boy
Welcome to the narcissism
We're united under our indifference

[Bridge]
Feed yourself with my life's work
How many likes is my life worth?
Feed yourself with my life's work
How many likes is my life worth?
Feed yourself with my life's work
How many likes is my life worth?
Feed yourself on my life's work
How many likes is my life worth?[Chorus]
And I'm from the East side of America
I am the, I am the, I am the sick boy
I live on the West side of America
I am the, I am the, I am the sick boy
And I'm from the East side of America
They say that I am the sick boy
I live on the West side of America
They call me the sick boy
I am the, I am the, I am the sick boy
I am the, I am the, I am the sick boy
They say that I am the sick boy
They call me the sick boy

[Bridge]
Feed yourself with my life's work
How many likes is my life worth?
Feed yourself with my life's work
How many likes is my life worth?
Feed yourself with my life's work
How many likes is my life worth?
Feed yourself on my life's work
How many likes is my life worth?

[Chorus]
And I'm from the East side of America
I am the, I am the, I am the sick boy
I live on the West side of America
I am the, I am the, I am the sick boy
And I'm from the East side of America
They say that I am the sick boy
I live on the West side of America
They call me the sick boy
I am the, I am the, I am the sick boy
I am the, I am the, I am the sick boy
They say that I am the sick boy
They call me the sick boy

Sick Boy - The Chainsmokers | Pagsasalin para sa Filipino

[Taludtod 1]
Ako ay mula sa East side ng Amerika
Kung saan pinili namin ang pagmamataas sa karakter
At maaari naming piliin ang mga panig ngunit ito ay sa amin, ito ay sa amin, ito ay
Nakatira ako sa West side ng Amerika
Kung saan sila magsulid ay namamalagi sa engkanto dust
At maaari naming pumili ng mga panig, ngunit ito ay sa amin, ito ay sa amin, ito ay

[Bago mag chorus]
At huwag paniwalaan ang narcissism
Kapag ang lahat ng proyekto
At inasahan mong makinig sa 'em
Walang pagkakamali, nakatira ako sa isang bilangguan
Na binuo ko ang aking sarili, ito ang aking relihiyon
At sinasabi nila na ako ang may sakit na batang lalaki
Madaling sabihin, kapag hindi mo nakuha ang panganib, batang lalaki
Maligayang pagdating sa narcissism
Nagkakaisa kami sa ilalim ng aming kawalan ng pag-iisip[Koro]
At ako ay mula sa Silangang bahagi ng Amerika
Kung saan namin desensitize sa pamamagitan ng isterya
At maaari naming pumili ng mga panig, ngunit ito ay sa amin, ito ay sa amin, ito ay
Nakatira ako sa West side ng Amerika
Kung saan sila magsulid ay namamalagi sa engkanto dust
At maaari naming pumili ng mga panig, ngunit ito ay sa amin, ito ay sa amin, ito ay

[Post-Chorus]
Ako ang, ako ang, ako ang may sakit na batang lalaki
Ako ang, ako ang, ako ang may sakit na batang lalaki
Sinasabi nila na ako ang may sakit na batang lalaki
At tinawag nila ako sa may sakit na batang lalaki[Koro]
At huwag paniwalaan ang narcissism
Kapag ang lahat ng proyekto
At inasahan mong makinig sa 'em
Walang pagkakamali, nakatira ako sa isang bilangguan
Na binuo ko ang aking sarili, ito ang aking relihiyon
At sinasabi nila na ako ang may sakit na batang lalaki
Madaling sabihin, kapag hindi mo nakuha ang panganib, batang lalaki
Maligayang pagdating sa narcissism
Nagkakaisa kami sa ilalim ng aming kawalan ng pag-iisip

[Bridge]
Pakanin ang iyong sarili sa trabaho ng aking buhay
Gaano karaming mga gusto ang halaga ng aking buhay?
Pakanin ang iyong sarili sa trabaho ng aking buhay
Gaano karaming mga gusto ang halaga ng aking buhay?
Pakanin ang iyong sarili sa trabaho ng aking buhay
Gaano karaming mga gusto ang halaga ng aking buhay?
Feed ang iyong sarili sa trabaho ng aking buhay
Gaano karaming mga gusto ang halaga ng aking buhay?[Koro]
At ako ay mula sa Silangang bahagi ng Amerika
Ako ang, ako ang, ako ang may sakit na batang lalaki
Nakatira ako sa West side ng Amerika
Ako ang, ako ang, ako ang may sakit na batang lalaki
At ako ay mula sa Silangang bahagi ng Amerika
Sinasabi nila na ako ang may sakit na batang lalaki
Nakatira ako sa West side ng Amerika
Tinatawag nila ako na may sakit na batang lalaki
Ako ang, ako ang, ako ang may sakit na batang lalaki
Ako ang, ako ang, ako ang may sakit na batang lalaki
Sinasabi nila na ako ang may sakit na batang lalaki
Tinatawag nila ako na may sakit na batang lalaki


Mais de sanderlei.com.br

Música - Song
Em alta - Trends - Hot Videos
Tudo que rola no mundo musical, incluindo Billboard hot 100, música brasileira e muito mais.

PDF Domínio Público
Livros em PDF para Download
Lista completa de Livros em PDF para Download em Domínio Público

Just Go - Viagem Volta ao Mundo
#JustGo - Sanderlei Silveira